Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuwe belangstellende voor vervallen grafrecht. En dan?

1 februari 2003

Vraag nummer: 1976 (oude nummer: 2362)

Fri, 31 Jan 2003 10:43 Geachte heer, De volgende situatie. Van een graf zijn de grafrechten zijn vervallen verklaard ivm wanbetaling. We plaatsen een bordje op het graf en binnen een jaar meldt zich een nieuwe belangstellende die de rechten op naam wil. Mijn vraag: a) betreft het hier een overschrijving van grafrechten? Dat betekent dat de nieuwe rechthebbende de bestaande rechten met de bijbehorende plichten krijgt en de achterstallige rekeningen moet betalen? b) betreft het hier een heruitgifte (er zijn immers geen rechten meer om over te schrijven want die waren vervallen) dan kunnen we de achterstallige grafrechten niet meer bij deze persoon in rekening brengen? Ik neig naar b)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik meen ook dat b) aan de orde is. Overschrijven kan alleen met medewerking van de vorige rechthebbende en een nieuwe rechthebbende is er niet aansprakelijk voor dat een ander schulden achterlaat.
Een overschrijving zonder opdracht van de rechthebbende kan niet. Behalve wanneer de rechthebbende is overleden en zich dan een ander meldt. Die is dan wel aanspreekbaar voor een openstaande rekening.

mr W.G.H.M. van der Putten

31 januari 2003

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder