Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overdracht grafrechten te Rottevalle


18 november 2013

Vraag nummer: 36438

Geachte heer Van der Putten,
Uit uw antwoord op een eerdere vraag op de overdracht van grafrechten in het oude kerkhof van Rottevalle maak ik op dat de beheerder daar beperkingen wil opleggen aan de overdracht. Mocht u de reglementen van de vereniging die het beheer heeft digitaal hebben dan zou ik daarvan graag een kopie ontvangen.
Specifiek gaat het bij ons om het volgende: de grafrechten berusten nu bij mijn schoonzuster, die zelf geen partner en kinderen heeft. Zij wil het graag mogelijk maken dat de rechten t.z.t. overgaan op haar zuster (mijn echtgenote), en vervolgens onze kinderen. Wij wonen daar niet maar mijn echtgenote heeft wel emotionele banden met Rottevalle uit haar jeugd. De urnen van haar ouders zijn ook in dit graf geplaatst.
De vraag is zijn er beperkingen op de overdracht, en zo ja zijn die juridisch houdbaar? Zijn er maatregelen die we nu bij leven kunnen nemen om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen?
Vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u het reglement in mijn archief wel even mailen. Of het nog van toepassing is, weet ik niet.
De begraafplaats wordt ge√ęploiteerd door een begrafenisvereniging, De Laatste Eer (DLE). Op een folder van DLE staat wel een site, www.rottevalle.com/dle, maar deze pagina werkt niet (op dit moment).

Het lijkt mij logisch dat uw schoonzuster als rechthebbende op een graf het reglement al heeft, dan wel het actuele reglement kan opvragen.

In het reglement uit 2005 staat dat de grafrechten kunnen worden overgedragen aan kinderen van de rechthebbende. Het reglement vermeldt niets over overname door een broer of zus van de rechthebbende. Maar dat lijkt mij wel logisch. Ik kan mij niet voorstellen dat het graf van ouders, dat op naam van kind A staat, na diens overlijden niet kan worden overgenomen door kind B.
Het reglement is tamelijk summier en bevat maar een beperkt aantal regels. Ik heb de indruk dat men alleen de meest gebruikelijke gang van zaken beschrijft.

Ik denk dat mijn antwoord op de eerdere vraag over deze begraafplaats nog altijd van toepassing is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >