Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende graf (gemeente eist dat men erfgenaam is)


7 maart 2006

Vraag nummer: 4319  (oude nummer: 7599)

Mijne heren,
Sedert een periode van 5 jaar ben ik rechthebbende van het graf van mijn levenspartner. Wij hadden ten tijde van ons samenwonen niets geregeld in juridische zin omdat wij zouden trouwen. Helaas overleed mijn partner, enkele weken voor de voltrekking van ons huwelijk, geheel onverwacht in zijn slaap. Ik heb de uitvaart geregeld en daardoor ben ik, buiten mijn weten, als rechthebbende van het graf geregistreerd. De erven van mijn a.s. man weigerden categorisch een steen te plaatsen of zijn naam toe te voegen aan de namen op de bestaande steen. Mijn a.s. man had dit graf aangeschaft voor hemzelf en zijn beide grootouders die hier ook liggen. Vorige week ben ik in het bezit gekomen van de papieren m.b.t. rechthebbende van dit graf en heb de erven op de hoogte gesteld dat ik eindelijk (bijna 5 jaar! na het overlijden van mijn a.s. man) hem uit de vergetelheid zal halen door zijn naam te laten toevoegen aan die van zijn grootouders op de grafsteen. Precies zoals zijn bedoeling is geweest. Nu heb ik een brief van de gemeente ontvangen waarin zij stellen dat ik geen recht meer heb op het graf omdat ik geen wettig erfgenaam ben. Kunt u mij zeggen of zij e.e.a. inderdaad kunnen terugdraaien zodat mijn a.s. man daar verder zal moeten liggen als "onbekend"? Met zijn ouders en de andere erven heb ik geen contact meer omdat ik de manier waarop zij met hun overleden zoon omgaan niet kan verteren.
Ik hoop oprecht dat u mij kunt helpen. Mijn geliefde MAG niet meer anoniem in zijn graf liggen.
Met vriendelijk groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb u even gemaild met de vraag om welke gemeente het ging en u hebt mij per omgaande enkele brieven van de betreffende gemeente gemaild. Dat is handig. Het is de gemeente Z.

Ik vroeg u om welke gemeente het gaat, om na te kunnen kijken of er in de verordening van de gemeente regels staan over het overschrijven van een graf en zo ja, welke.
De betreffende gemeente Z heeft in haar verordening in artikel 17 ook regels staan over het overschrijven van een graf. Het graf stond eerst op naam van uw aanstaande echtgenoot; hij was de rechthebbende. Volgens lid 2 van artikel 17 van de beheersverordening van de gemeente Z, kan na het overlijden van de rechthebbende het graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner. Ik meen dat u als samenwonende persoon en aanstaande echtgenote zeker kunt en moet worden aangemerkt als levenspartner. Derhalve is de overschrijving op uw naam destijds geheel rechtmatig en conform de regels van de verordening gebeurd.
In de verordening staat helemaal niets over erfgenamen.

Ik denk dat de afdeling van de gemeente Z die u de brief van 6 maart heeft geschreven, eerst maar eens de eigen verordening moet gaan lezen.
Als ik u was zou ik het volgende briefje schrijven:
Aan de gemeente Z,
afdeling Belastingen.
Mijne heren,
In reactie op uw brief van 6 maart 2006 deel ik u mede dat ik mijns inziens volkomen terecht de rechthebbende van het graf (nummer xxxx) ben. Volgens artikel 17, tweede lid, van de beheersverordening voor de begraafplaatsen van uw gemeente kan na het overlijden van de rechthebbende het graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner. Ik woonde met de heer X samen; wij zouden in het huwelijk treden. Mijn aanstaande echtgenoot is helaas enkele weken voor de huwelijksdatum overleden. Als levenspartner komen mij de rechten van het graf toe.
Uw stelling dat graven alleen op naam van een erfgenaam gesteld dienen te worden, mist elke grond. Uw stelling strijdt zelfs met de eigen verordening.
Indien u meent dat mij de grafrechten ontnomen dienen te worden, zal ik het zonodig op een rechtszaak laten aankomen.
Hoogachtend,
XX

Voorts is het zo dat omdat u rechthebbende bent, u zonder meer de tekst op de grafsteen mag wijzigen. U mag de naam van uw partner laten toevoegen. U hebt geen toestemming nodig van familieleden van uw partner. Wellicht is vergunning van de gemeente nodig voor het wijzigen van de grafsteen, maar die vergunning zal men niet kunnen weigeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >