Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten opeisen


8 maart 2021

Vraag nummer: 62538

Beste heer van der Putten,

Graag willen wij uw visie betreft het opeisen van grafrechten en de toewijzing daarvan.

In 2015 is onze moeder overleden, in 2020 onze vader. Onze vader was niet gehuwd en had geen geregistreerd partnerschap. Wel had hij een vriendin, waarmee hij 1,5 maand heeft samengewoond.

Na het overlijden van onze vader, heeft deze vriendin de begrafenis aangevraagd. De begraafplaats heeft op basis van aanname de grafrechten aan haar verleend, zonder onze toestemming (erfgenamen en beide zoons van onze ouders). Dit omdat dit gebruikelijk zou zijn. Het reglement van de begraafplaats stelt het volgende;

"Overlijden rechthebbende en gebruiker
Artikel 15
Binnen 6 maanden na het overlijden van rechthebbende of de gebruiker dient het grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de (meerderheid van de) erfgenamen te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner, of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind. Indien de rechthebbende of de gebruiker is overleden en in het graf dient te worden begraven dient het verzoek tot overschrijving als bedoeld in het eerste lid in dit artikel voorafgaande aan die begraving te worden gedaan.

Dit verzoek is niet door ons (erfgenamen) of door deze vriendin schriftelijk gedaan. M.i. betekent een aanvraag voor een begrafenis niet hetzelfde als een verzoek om de grafrechten.

Kunnen wij deze grafrechten alsnog opeisen, ook na deze 6 maanden? Wat is daarvoor nodig? Tot nu toe heeft er niemand verzocht om deze grafrechten.

Wij horen graag van u.

Met een vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als de begraafplaats in haar reglement heeft staan dat "het grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de (meerderheid van de) erfgenamen (kan) worden overgeschreven" dient de begraafplaats zich aan die procedure en voorwaarden te houden.

Ik zou als ik u was het bestuur van de begraafplaats aanschrijven en vragen om het grafrecht, waarbij de aanvraag wordt gedaan door de (meerderheid van de) erfgenamen, liefst vergezeld van een verklaring van erfrecht, als die er is. En dan maar eens de reactie van het bestuur afwachten.
Als deze begraafplaats lid is van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, zou u kunnen overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen, als het bestuur niet aan uw verzoek tegemoet komt. Zie voor de voorwaarden en procedure www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

U schrijft dat uw vader en zijn vriendin 1,5 maand hebben samengewoond. Was dat vlak voor zijn overlijden of eerder? Als dat vlak voor zijn overlijden was, kan de vriendin aannemelijk(er) maken dat zij levenspartner was.

Maar als het gaat om het graf waar uw beide ouders in rusten, ligt het voor de hand dat u de vriendin vraagt om de rechten aan u over te dragen. De meeste mensen zouden daar begrip voor hebben.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >