Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf kind op naam beide ouders?


9 mei 2003

Vraag nummer: 2234  (oude nummer: 2654)

Fri, 9 May 2003 21:25

Geachte heer van der Putten,
We hebben een vraag aan u.
Een jong stel (partner-relatie) hebben verleden jaar een kindje van een half jaar verloren. Het kindje is op ons kerkhof begraven. De grafakte staat op naam van de man. Onlangs belde mevrouw me met de vraag of de akte op haar naam kan worden gezet. Kunt u mij informeren of dit mogelijk is. Kan de akte ook op beider naam gezet worden?
Bij voorbaat dank voor uw informatie
Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet mogelijk om het graf op naam van de moeder te zetten, op verzoek van de moeder zelf. De vader kan het graf wel laten overschrijven op naam van de moeder. Alleen de rechthebbende (vader) zelf kan afstand doen van zijn recht.

U vraagt of u het graf op naam van beide ouders kunt zetten. Om 3 reden kan het niet, of zou ik het ten sterkste afraden.
Ten eerste zal in uw beheersreglement staan dat alleen het op naam zetten van een graf op 1 rechthebbende mogelijk is.
Ten tweede, als het eerste niet zo is, kan alleen een tweede rechthebbende worden geaccepteerd, als de eerste rechthebbende het er mee eens is.
Ten derde zou ik u ten zeerste afraden - als u geen beheersreglement heeft, of het zou willen wijzigen, of een uitzondering zou willen maken - om het graf op naam van 2 personen te zetten. Het is u bekend dat een groot aantal echtparen of samenwonenden na verloop van tijd uit elkaar gaat. Als er ooit onenigheid tussen beide rechthebbenden ontstaat, ontstaan de grootste problemen. Bij rechtszaken die de afgelopen jaren over grafrechten of over urnengraven of over de verdeling van as zijn gevoerd, is het grootste aantal afkomstig van voormalige echtelieden of partners, die beiden zeggenschap over een graf of een asbus hadden of wilden hebben. Er is geen categorie nabestaanden die grotere problemen voor een begraafplaats of een crematorium kan veroorzaken, dan beide ouders samen. Je raakt soms verzeild in wilde situaties die neigen naar moord en doodslag. Weet u dat rechtszaken die rechtbanken het meeste vrezen, vanwege vechtpartijen in de zaal en bedreigingen van rechters en bodes e.d., familiezaken zijn, bijvoorbeeld over de voogdij van kinderen? Begin er nóóit aan om een graf op naam van 2 ouders te zetten.

Ik zou in uw plaats de moeder berichten dat zij het grafrecht van de vader kan overnemen, als de vader dat zelf aangeeft en dat u geen 2 rechthebbenden accepteert. En geen enkele andere (verstandige) begraafplaats in Nederland overigens.
Als de vader het grafrecht niet uit handen wil geven, kunt u de moeder aanbieden om haar naam en adres als belangstellende te noteren. Als de vader na afloop van de termijn het grafrecht niet wil verlengen, kan de moeder het overnemen. Zo heeft zij in ieder geval de garantie dat het graf kan blijven bestaan, zo lang zij wil.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >