Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie krijgt grafrechten na overlijden moeder?

7 mei 2009

Vraag nummer: 6501 (oude nummer: 12955)

De ouders van mijn moeder liggen in een familiegraf op een RK begraafplaats. Het grafrecht staat op naam van mijn moeder, maar destijds heeft haar zuster meebetaald aan de huur van het graf. Mijn moeder wordt tzt ook dit graf begraven. Mijn vraag is of na het overlijden van mijn moeder het grafrecht overgaat op de erfgenaam cq opdrachtgever. Of heeft mijn tante hierin ook nog een stem (haar ouders liggen er in).

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De persoon die na het overlijden van uw moeder als eerste bij de begraafplaatsadministratie om de rechten van het graf vraagt, krijgt deze.

De rechten gaan niet automatisch over op een erfgenaam of familielid. Men moet er om vragen. Anderen hoeven daar geen toestemming voor te geven.

Ik zou het in uw geval onmiddellijk zelf doen na het overlijden van uw moeder. Dan krijgt u de rechten en kunt u zelf o.a. beslissen over de wijziging van de tekst op het grafmonument. Als iemand anders de rechten vraagt en krijgt, kan die andere persoon daar over beslissen. Dat kan problemen geven, als u het er dan niet mee eens bent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder