(oud nr 660) Overboeking grafrechten en [l698](oud nr 688) Overboeking gr" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nogmaals overboeking grafrechten (zie vragen 660 en 688).


2 februari 2002

Vraag nummer: 699  (oude nummer: 689)

4 april 2002

Dank voor uw uitgebreide antwoord op mijn vorige vragen (oud nr 660) Overboeking grafrechten en (oud nr 688) Overboeking grafrechten.Ik begrijp dat de kwestie niet eenvoudig is. Voor alle duidelijkheid geef ik u nog wat aanvullende informatie.
De overboekingsformulieren hebben de titel "Overboeking grafrecht" en vermelden de nieuwe rechthebbende, de vorige rechthebbende, het desbetreffende graf en de datum van overboeking". Onder "dagtekening en paraaf" staat de stempel van de gemeente en de handtekening van de ambtenaar (die belast was met het opsporen van rechthebbenden van graven waarop het recht dreigde te vervallen). Nergens wordt het woord "beschikking" vermeld en evenmin worden B&W genoemd.
Het relevante artikel van de beheersverordening luidt: "Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van een jaar kunnen burgemeester en wethouders het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd".
In de beschikking van de gemeente (hier wordt het woord "beschikking"wel gebruikt) wordt niet gezegd dat de rechten worden ingetrokken of iets dergelijks. Men gaat ervan uit dat ik de rechten nooit heb gehad. Er worden geen andere argumenten genoemd in de beschikking dan de argumenten die ik in mijn vorige vraag heb genoemd.
Kunt u op basis van deze gegevens aangeven of ik mij al dan niet krachtens de overboekingsformulieren als rechthebbende mag beschouwen?
Nogmaals hartelijk dank voor uw moeite!

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, deze gegevens zijn onvoldoende voor een finaal antwoord. U mag mij de stukken faxen of toesturen (zie fax-nr. en adres in 'info' of via de rubriek Bedrijven en instellingen). Relevant kunnen zijn details die u als leek wellicht niet ziet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >