Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voorwaarde op overschrijf formulier grafrechten


8 november 2005

Vraag nummer: 4107  (oude nummer: 6827)

ik heb een vraag over het overschrijf formulier.
kort geleden is mijn vader overleden nu krijgt mijn moeder per toeval een schrijven van de gemeente dat per 01-01-2005 de beheersverordering is veranderd en er geen recht meer bestaat voor onbepaalde tijd maar wij ze per 10 jaar kunnen huren en een onderhoudsbijdrage moeten betalen.
Nu heb ik uit de andwoorden op Uw site begrepen dat dit niet mag , maar in de overschrijvings formulieren staat "b&w van d verlenen bij deze aan:........ het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd overledenen te doen begraven in drie grafruinten te..... afdeling... onder voorwaarde, dat hij zich onderwerpt aan de bestaande of nog te maken wetten en verordeningen op het begrafven en de begraafplaatsen."
Staat de gemeente nu wel in zijn recht om de onbepaalde tijd op te heffen ???

groeten S.J.de Boer

Antwoord:

Geachte heer De Boer,

De gemeente kan een grafrecht voor onbepaalde tijd niet opheffen met als argument dat het grafrecht is overgeschreven onder de voorwaarde dat de nieuwe rechthebbende zich onderwerpt aan bestaande of nieuw te maken wetten en verordeningen op het begraven en de begraafplaatsen.
Het kan zijn dat bij wet een grafrecht inhoudelijk wordt gewijzigd. Daar is een wet een wet voor: het is het enige rechtsmiddel dat in rechtsverhoudingen tussen partijen kan ingrijpen.
Bij verordening kunnen ook wel bepaalde voorwaarden worden gewijzigd. Als bijvoorbeeld eerst in de verordening de mogelijkheid bestond om witte grafstenen te plaatsen en men gaat ze nu in de verordening verbieden, dan heeft men zich daaraan te houden wanneer een nieuwe steen op het bestaande graf wordt geplaatst. Idem als het vroeger bijvoorbeeld mogelijk was om een grafkelder te plaatsen, van die mogelijkheid nog geen gebruik is gemaakt en nu grafkelders verboden zijn. Dan kan men zich niet op de oude verordening beroepen.
Overigens is dan nog bepalend wat in de oorsponkelijke grafakte en/of de oorspronkelijke beheersverordening stond, ten tijde van de uitgifte van het graf. Dát bepaalt of er nadere voorwaarden zijn, geen latere verordeningen of overschrijvingsformulieren.

Nieuwe verordeningen kunnen nooit inhouden dat de kernpunten van het grafrecht, zoals het recht voor onbepaalde tijd, worden afgeschaft. Dat is zo fundamenteel, dat kan niet. Het grafrecht is een zakelijk recht en dat houdt in dat het aan de zaak (in dit geval een graf) kleeft en niet aan de persoon die het recht heeft. Het is dus helemaal niet aan de orde om wanneer er een andere persoon opvolgend rechthebbende wordt, het recht inhoudelijk te willen veranderen, dat kán gewoon niet bij een zakelijk recht. Want het graf (de zaak) verandert niet.

Ik zou als ik uw moeder was formeel om overschrijving van het graf vragen (in een 'losse' brief en niet op een formulier met voorwaarden) en daar een schriftelijk antwoord op verlangen. Tegen dat schriftelijke antwoord - als het inhoudt dat nu het recht voor onbepaalde tijd is vervallen en moet worden verlengd - zou ik een formeel bezwaarschrift indienen (let op de termijn, u hebt er maar een paar weken tijd voor). Wat de gemeente doet is juridisch volstrekt onjuist. Ik zou in uw geval ook niet aarzelen om zonodig in hoger beroep te gaan bij de rechtbank.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Graf overschrijven' van de categorie 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >