Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is rechthebbende op het graf na overlijden?

22 december 2003

Vraag nummer: 2758 (oude nummer: 3624)

Geachte heer,

In een zaak die ik behandel zit ik met het volgende probleem, namelijk wie de rechthebbende van het grafrecht is nadat de rechthebbende van het grafrecht is overleden.

De situatie is als volgt. De moeder van mijn cliente is hertrouwd met de heer B. In 1992 overlijdt de moeder en de heer B. is rechthebbende van het grafrecht. Na het overlijden van de moeder hertrouwt meneer B. met mevrouw C. In 2002 overlijdt de heer B. Nu speelt net in 2002 de kwestie met het verlengen van het grafrecht. De kerkhofcommissie zegt een brief te hebben gestuurd naar (de schoonschoon van) mevrouw C , over het grafrecht van de moeder van cliente.

Klopt het dat de kerkhofcommissie dit naar mevrouw C. heeft gestuurd? Is mevrouw C. als rechthebbende aan te merken?

Kan mijn cliente als mevrouw C. is aan te merken als rechthebbende nu om verlenging van het grafrecht vragen. Het is dan immers een rare situatie dat mevrouw C. werkelijk helemaal niets met de moeder van mijn cliente van doen heeft.

Ik hoor graag nader van u.

met vriendelijke groet,

Ineke Verhagen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of in dit geval het grafrecht IS overgeschreven op naam van mevrouw C, weet ik natuurlijk niet. Maar het kan inderdaad wel zo gegaan zijn, zoals beschreven is. Inderdaad is het mogelijk dat een grafrecht op den duur in handen komt van personen die geen enkele relatie met de aldaar begraven overledene(n) heeft.
Als mevrouw C na het overlijden van de heer B om overboeking op haar naam heeft gevraagd, is zij rechtmatig rechthebbende.

In een geval als dit speelt natuurlijk ook heel feitelijk de vraag wat mevrouw C met dat graf wil. Als ik mevrouw C was en in het graf ligt mevrouw A en de dochter van mevrouw A zou graag dat graf hebben, dan zou ik het onmiddellijk geven. Want ik heb er niets aan en verlenging kost mij geld. Maar als in dit graf ook meneer B begraven is, ligt de situatie anders. Daar hoor ik u niet over.

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder