Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bezwaar maken tegen overschrijven

21 maart 2003

Vraag nummer: 2106 (oude nummer: 2503)

Fri, 21 Mar 2003 22:27 Hallo, Klein vraagje: mijn tante heeft zonder haar broers ervan op de hoogte te stellen de rechten van het graf van hun moeder overlaten schrijven naar mijn broer.... Kunnen zij hier nog iets aan doen? Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het hangt er van af, of uw tante rechthebbende was, dan wel of de vorige rechthebbende (bijvoorbeeld uw opa of oma) overleden was.

Als uw tante zelf rechthebbende was, kan ze het grafrecht in principe laten overschrijven op wie ze maar wil.

Als de vorige rechthebbende overleden is, kan ieder belanghebbende om overschrijving van het grafrecht vragen.
De eerste persoon die om overschrijving van het grafrecht vraagt, krijgt het, zoals hij of zij het wil.

Maar in beide gevallen is het zo, dat de overschrijving mogelijk was en rechtsgeldig is.

Kan er bezwaar worden gemaakt? Ja, dat kan altijd, wij leven in een vrij land en we hebben vrijheid van meningsuiting, maar de begraafplaats zelf kan en mag er niets meer aan veranderen. Zij kan en mag de overschrijving zelf niet ongedaan maken. Een eenmaal verleend grafrecht, in dit geval aan uw broer, kan niet worden ingetrokken.
Als uw ooms het er niet mee eens zijn, gewoon omdat ze vinden dat ze zelf dat grafrecht zouden moeten hebben, dan hebben ze pech. Die mening is geen reden om iets te wijzigen. Alleen als zij een heel sterk objectief punt hebben, bijvoorbeeld het testament van uw oma dat haar graf op naam van haar dochter en/of haar zoons zou moeten staan, dán hebben zij een poot om op te staan. Maar gelijk hebben, is nog geen gelijk krijgen.
Zij kunnen dan onder verwijzing naar het testament aan uw broer vragen om het grafrecht naar een van hen over te laten boeken. Als uw broer daar niet toe bereid is, kunnen ze een advocaat in de arm nemen ennaar de rechter stappen. Wellicht dat de rechter dit - de wens van de overledene - een voldoende sterk punt vindt om te beslissen dat uw broer het grafrecht moet afstaan.
Maar het bestaan van zo'n testament, als zoiets er zou zijn, is op zich geen reden voor de begraafplaats om de overschrijving te wijzigen. De begraafplaats is geen executeur-testamentair en de begraafplaats is geen politieagent en geen rechter. Zij mag niet zelf beslissen om het nu maar anders te doen. In dat geval kunnen uw tante en uw broer naar de rechter stappen en ze hebben dan een heel grote kans om gelijk te krijgen.

Kortom: het heeft dus geen zin dat uw ooms bij de begraafplaats bezwaar maken, want die kan en mag er niets aan veranderen. Alleen als óf uw broer óf de rechter zeggen dat het wel mag veranderen.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Graf overschrijven'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder