Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overname geruimd graf

17 juni 2007

Vraag nummer: 4826 (oude nummer: 9359)

Op de begraafplaats is een ouderlijk - dubbeldiep - graf al in 2001 geruimd met schriftelijke toestemming van de rechthebbende (zoon). Nu, inmiddels 6 jaar later word ik via de mail benaderd door een broer van de rechthebbende. Hij vraagt naar het graf en wil de grafrechten verlengen.
Ik weet dat het graf in 2001 slechts bovengronds geruimd is (zoals wij dit altijd doen op de begraafplaats) en het graf nog steeds 'vrij' is. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Moet ik de vroegere rechthebbende toestemming vragen?
Persoonlijk, zou ik de aanvrager de mogelijkheid willen bieden voor het opnieuw in laten gaan van de grafrechten onder bepaalde voorwaarden (vwb. grafmonument en onderhoud) gezien het feit dat deze persoon in Australiƫ woont. Maar van de andere kant vraag ik mij af of dit verstandig is. Echter, ben ik ook van mening dat wij als gemeente niet moeten bemiddelen tussen familietoestanden (als deze al aan de orde zijn). Hoever moet en kan je gaan? Kunt u mij een advies geven zodat ik op korte termijn naar de aanvrager kan reageren?

XX
gemeente Z

Antwoord:

Geachte heer,

Ik snap het probleem niet zo. Als het in 2001 door de toenmalige rechthebbende niet verlengd is, is het toch normaal en logisch dat het geruimd zou kunnen worden?
Het lijkt me correct om de zoon in Australie aan te bieden om het graf opnieuw aan hem uit te geven. U kunt gewoon vertellen dat het monument in 2001 geruimd is en dat hij er dan nu wel een nieuw monument op moet plaatsen. Hij heeft geluk dat de plek intussen niet aan een ander is uitgegeven. Hij is immers aan de late kant, met zijn vraag.

Ik zie het probleem van eventuele familie-toestanden helemaal niet. Wat kan een broer er op tegen hebben dat een andere broer - met vertraging van enkele jaren, maar goed - het graf van de ouders in stand wil houden? Objectief gezien niets. Wellicht liggen er persoonlijke gevoeligheden, maar die kent u niet en hoeft u ook niet te kennen en als u ze wel zou kennen zou het niets uitmaken.

Ik zie geen enkele reden om de voormalige rechthebbende van het verzoek van de broer in kennis te stellen. En natuurlijk al helemaal niet om diens toestemming te vragen. De broer heeft zijn rechten immers opgegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder