Factuur = grafakte? (vorm vestiging en overschrijving grafrechten)


24 januari 2012

Vraag nummer: 27277

Ik heb een kort vraagje over een grafakte: onze gemeente gaat er vanuit dat een factuur met vermelding van het grafnummer en dergelijke volstaat als grafakte.
Bij overschrijving van een graf wordt overigens een formulier ondertekend waarin het verzoek tot overschrijving is opgenomen. Daarna krijgt men schriftelijk bevestiging van de tenaamstelling. Is de factuur de grafakte?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een factuur met vermelding van een grafnummer is uiteraard geen grafakte. Het moet gaan om een getekend besluit.

Grafrechten moeten schriftelijk worden gevestigd, volgens de wet. Dat is dus per brief of een besluit, dat voor bezwaar en beroep vatbaar is. De rechthebbende moet bezwaar kunnen maken (bijvoorbeeld tegen de ingangsdatum of de termijn) en ook derden/belanghebbenden moeten bezwaar kunnen maken.

Een formulier voor overschrijving is ook niet voldoende. Er moet voor een overschrijving een besluit per brief zijn, dat voor bezwaar en beroep vatbaar is. De rechthebbende moet bezwaar kunnen maken (bijvoorbeeld tegen de ingangsdatum, de termijn of nieuwe voorwaarden) en ook derden/belanghebbenden moeten 6 weken de kans hebben om bezwaar te kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat er een testament is dat bepaalt dat anderen de grafrechten zouden moeten krijgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden. Zoals:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn