Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansluitend op vraag 14620


21 december 2009

Vraag nummer: 7147  (oude nummer: 14626)

Geachte heer Van der Putten,

Dank u voor het antwoord op mijn vraag (14620).

Ik hoop dat u aansluitend nog twee vraagen wilt beantwoorden.

- is het willen vaststellen of iemand wel of niet mijn vader is voldoende 'juridische' grond om een vergunning aan te vragen? ook als de rechthebbende bezwaar zou maken? en
- hoe kan ik er achter komen wie de rechthebbende is, is dat ergens op te vragen?

Vast dank,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt de administratie van de begraafplaats vragen wie de rechthebbende is. Men is echter niet zonder meer verplicht om u dat mede te delen. Waarschijnlijk is het de weduwe (als die nog leeft) of een van de kinderen van uw vermoedelijke biologische vader.

Nee, het willen vaststellen of iemand wel of niet zijn of haar vader is, is niet voldoende 'juridische' grond om een vergunning aan te vragen als de rechthebbende bezwaar zou maken. De wet schrijft voor (in artikel 29 Wet op de lijkbezorging) dat de burgemeester de vergunning alleen mag afgeven als de rechthebbende instemt. Als de rechthebbende niet instemt, is de instemming alleen af te dwingen via een rechtszaak tegen de rechthebbende. Een rechtszaak tegen de burgemeester is kansloos; in de wetsgeschiedenis is vastgelegd dat de burgemeester pas verlof mag geven nadat hij heeft vastgesteld dat die toestemming er is. Men kan van de burgemeester nooit eisen dat hij in strijd met de wet handelt.

Het is ook denkbaar, dat als uw vader inmiddels 20 jaar geleden is overleden, dat er momenteel geen rechthebbende op het graf meer is. 20 jaar is namelijk een heel gebruikelijke termijn om een eigen graf uit te geven. Als de rechthebbende de huur niet verlengd heeft, is er dus geen rechthebbende meer.
Dat biedt wellicht ook andere kansen, namelijk dat u vraagt om het graf op uw naam te zetten. Dan kunt u zelf die toestemming voor opgraving en onderzoek geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >