Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten al dan niet overnemen na verwerpen erfenis?


4 oktober 2018

Vraag nummer: 56297

mr. W.G.H.M. van der Putten,

Begin 2017 is onze (stief) vader overleden. Door zijn losbandig leven en grote schulden hebben wij de erfenis verworpen. En is zijn begrafenis door de gemeente geregeld, in een ander gemeente graf.
Nu is er graf in Bilthoven, voor bepaalde tijd, waar onze moeder begraven is, en waar hij gerecht hebbende van was. Om het graf van ons moeder te behouden wil een van ons gerecht hebbende worden.
De vragen zijn, is de gemeente door het regelen van zijn begrafenis ook recht hebbende geworden van het andere graf? Zijn wij alsnog aansprakelijk voor de schulden van de verworpen erfenis als een van ons recht hebbende van het graf wordt?
Kan een stiefkind (dus geen erfgenaam) van recht hebbende het grafrecht overnemen, en moeten alle erfgenamen daarvoor tekenen? Er zijn nl. nog +/- 5 (minderjarige) kinderen waarvan bij ons niet bekent is wie of waar ze zijn.
Ik dank u vast voor uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Grafrechten hebben niets te maken met het wel of niet aanvaarden van een erfenis. Een in gebruik zijnd graf heeft in het maatschappelijke verkeer geen enkele economische waarde, is al ongeveer een eeuw geleden in een rechtszaak vastgesteld. Anders gezegd: een graf heeft alleen emotionele en geen geldelijke waarde. Het valt ook niet in een huwelijksgemeenschap.

Een van uw broers of zussen of u zelf kan met een gerust hart de rechten op het graf te Bilthoven vragen. Ik zou daar zeker ook niet mee wachten, omdat er termijnen bestaan waarbinnen een graf moet worden overgeschreven. Dat is meestal 6 of 12 maanden en die zijn nu al voorbij. Dan kan een begraafplaatshouder in de meeste gevallen het grafrecht vervallen verklaren en het grafmonument en het graf ruimen.
Maak er dus snel werk van om dat te voorkomen.

Door het grafrecht over te nemen aanvaardt u niet de erfenis en krijgt u niet met schuldeisers te maken.

De gemeente is ook geen rechthebbende geworden van het graf. Een gemeente wil ook helemaal geen rechthebbende zijn van een graf, want daar heeft ze geen enkel voordeel bij en kan ze alleen maar gezeur over krijgen.

Normaal gesproken moeten niet alle erfgenamen voor het overschrijven van een graf tekenen. Als de nieuwe rechthebbende het bij de begraafplaatsadministratie schriftelijk aanvraagt en een kopie van de overlijdensakte meestuurt, kan het meteen geregeld worden. Althans bij de meeste begraafplaatsen.

Een enkele begraafplaats vraagt soms wel naar erfgenamen, maar dat moet u maar gewoon negeren. Het is namelijk vaak onbekend wie erfgenamen zijn; u kent de kinderen van uw stiefvader niet, er kan een testament zijn waarin kinderen onterfd zijn, er kunnen derden als erfgenaam benoemd zijn, er kunnen nog natuurlijke kinderen opduiken en een testament kan nog aangevochten worden. Het is eigenlijk flauwekul en een onmogelijke vraag als een begraafplaatshouder naar alle erfgenamen vraagt.

Ik heb uw naam onder uw vraag verwijderd om niet onnodig derden op uw vraag te attenderen.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >