Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is rechthebbende; grafakte opvragen

26 februari 2019

Vraag nummer: 57407

Klopt het dat er officieel via de gemeente het grafrecht moet worden overgedragen? Kan ik via gemeente een akte opvragen als bewijs voor wie de rechthebbende is en wanneer dat is overgedragen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja en nee. Een rechthebbende op een graf kan een grafrecht niet zelf overdragen aan een nieuwe rechthebbende, zoals een kind, een ander familielid of een stichting. De houder van de begraafplaats moet het grafrecht dan overdragen aan de nieuwe rechthebbende. Bij gemeenten gebeurt dat door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Bij niet-gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt dat door het aangaan van een overeenkomst van het bestuur van de begraafplaats met de nieuwe rechthebbende.

Dus niet elk grafrecht moet via de gemeente worden overgedragen. Alleen de grafrechten van graven op gemeentelijke begraafplaatsen.

Bij een gemeente gaat het niet om een (graf)akte, maar om een beschikking. Soms is een beschikking opgemaakt in de vorm van een grafakte, maar veel vaker ziet een beschikking er uit als een brief.

Een beschikking is een besluit waar bezwaar en beroep tegen mogelijk is (binnen bepaalde termijnen) en dat openbaar is. Iedereen die er een redelijk belang bij heeft, mag dus bij de gemeente een afschrift vragen van de beschikking die ten aanzien van het verlenen van een grafrecht is genomen. Als geweigerd wordt om een afschrift van het besluit te verstrekken, kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Soms wordt wel eens gedacht door de administraties van begraafplaatsen dat zij geen gegevens mogen verstrekken over de personen die rechthebbende van een graf zijn. Maar bij gemeenten wordt dan vergeten dat er een wettelijk recht is om afschriften van beschikkingen te vragen.

Bij sommige niet-gemeentelijke begraafplaatsen wordt met een beroep op privacywetgeving geweigerd om te vertellen wie rechthebbende van een graf is of wat de inhoud van het grafrecht is. Dat lijkt mij twijfelachtig. De AVG zegt niet dat alles geheim is, alleen dat er toestemming moet zijn voor het verstrekken van gegevens. Maar dat is soms niet redelijk. Ik ken het geval van een man aan wie de begraafplaatshouder niet wil vertellen wie de rechthebbende van het graf van zijn vader is. Zijn stiefmoeder heeft vlak voor haar dood het graf over laten schrijven op naam van een (voor de man) onbekende derde. Mijn vingers zouden jeuken om hier een procedure of een rechtszaak over te beginnen, maar veel mensen zien op tegen het gedoe en vooral ook de kosten.

Als u van de gemeente een afschrift van de beschikking hebt gekregen, kunt u zien per wanneer aan wie het grafrecht is verstrekt.

Zie ook de vele vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder