Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Besluit vervallen grafrechten

15 april 2019

Vraag nummer: 57696

Bij overlijden van een rechthebbende zoeken wij een familielid en sturen deze een brief met mogelijkheid tot overnemen grafrechten. In deze brief geven wij aan dat ook een andere nabestaande het recht over kan nemen.
Wanneer wij geen reactie ontvangen, sturen wij een herinneringsbrief met daarbij het artikel uit onze verordening, waarin staat dat het grafrecht aan de gemeente kan vervallen als het recht niet binnen zes maanden is overgeschreven.
Ook daarop ontvangen wij niet altijd een reactie. Kunnen wij dan een besluit vervallen grafrecht naar het betreffende familielid sturen en het graf op de ruimingslijst plaatsen?

Deze ruimingslijst wordt jaarlijks gepubliceerd. Of is het verplicht alsnog een jaar een bordje bij het graf te plaatsen met het verzoek contact met ons op te nemen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Strikt formeel is het een eigen verantwoordelijkheid van nabestaanden om bij het overlijden van een familielid die graven op naam had staan, er voor te zorgen dat er een opvolger komt. Als u iemand aanschrijft er hier op attendeert, doet u eigenlijk al meer dan dat u strikt genomen zou moeten doen.

Echter, niet elke nabestaande heeft belangstelling voor de instandhouding van familiegraven. En ook niet elke nabestaande is altijd in de positie om weloverwogen keuzes te maken. Het kan zijn dat iemand net heeft gehoord ernstig ziek te zijn en onzeker is hoe die ziekte zal eindigen. Het kan zijn dat iemand net werkloos is geworden en groet zorgen heeft. Het kan zijn dat iemand net een in een moeilijke (v)echtscheiding zit. Het kan zijn dat iemand is opgenomen in een psychiatrische inrichting, dat iemand dementerend is etc. En er zijn ook gewoon mensen die analfabeet zijn en brieven niet of niet goed kunnen lezen. Die mensen zullen waarschijnlijk niet reageren zoals dat de bedoeling is.

Daarom adviseer ik, als een begraafplaatshouder geen reactie krijgt op de eerste waarschuwingsbrief, om vrij snel een bordje bij het graf te plaatsen met de aanwijzing om contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats. Dan kunnen andere familieleden die het graf bezoeken, geen brief hebben gehad en geen seintje van het aangeschreven familielid hebben gehad en niet in een boven aangeduide situatie zitten, wel reageren.

Er is geen wettelijke verplichting om een bordje te plaatsen, maar er zijn ook nog zaken als fatsoen en redelijkheid. Als er niet meteen een reactie komt, zou ik al snel een bordje plaatsen, met de gedachte 'Baat het niet, schaadt het niet'. Ik zou altijd aantekenen wanneer een bordje geplaatst is, wanneer het verwijderd is en er ook een foto van maken.

U moet bij de ruimingslijst niet vergeten, dat als het gaat om graven waarvan de rechthebbende overleden is, een besluit moet worden genomen door B&W, waartegen in beginsel bezwaar en beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is.
Als het gaat om graven op die lijst waarvan de termijn verlopen is maar niemand om verlenging vroeg, is geen B&W-besluit nodig. Want die grafrechten verlopen vanzelf. Maar na de dood van een rechthebbende verlopen de rechten niet vanzelf, dan moeten ze vervalen worden verklaard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder