Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechten over een graf terug krijgen (vervolg vraag 14055)

19 oktober 2009

Vraag nummer: 6988 (oude nummer: 14114)

geachte heer van der putten,
ik had rechten over zijn graf maar die heb ik moeten overschrijven naar zijn moeder 1 dag voor de begravennis onder dwang want als ik dat niet deed zou het graf leeg komen te staan werd er mij verteld was dat wel zo en wat kan ik juridisch nog doen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat was niet zo. U had de rechten op het graf niet af hoeven te staan, zoals ik u al eerder schreef (vraag 14055 'Rechthebbend over graf' van 13 oktober 2009). Niemand had u, als u de begrafenis aan het regelen was, tot iets kunnen dwingen. Behalve via een kort geding.
Het verhaal dat het graf leeg zou komen te staan is kletskoek.

U schreef op 13 oktober "Ik heb alleen de kopie van de aankoop van de graf". Dat kan een goed aanknopingspunt zijn om de rechten terug te krijgen, als het gaat om de aankoop door uzelf of door de uitvaartondernemer namens u.

U moet direct een brief aan de administratie van de betreffende begraafplaats schrijven dat u uw toestemming tot overschrijving van het graf op naam van de moeder van uw partner intrekt. Als de begraafplaats nog geen grafakte op naam van de moeder heeft uitgeschreven, is dat nog mogelijk. Dat moet u dus direct doen, vandaag. Liefst per aangetekende post en een kopie per fax of e-mail). Als de begraafplaatshouder al wel een akte op naam van de moeder heeft uitgeschreven, kan de begraafplaatshouder het niet meer veranderen.
Maar dat kunt u wel een rechtszaak tegen de moeder van uw partner beginnen, om het grafrecht terug te krijgen. Daarvoor moet u snel contact opnemen met een advocaat. Met hem of haar kunt u dan de mogelijkheden bespreken. Maar eerst dus de brief aan de begraafplaats!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder