Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overdracht grafrecht onder voorwaarden

20 november 2022

Vraag nummer: 65726

Goedemiddag meneer van der Putten. We hebben voor onze overleden dochter een graf gehuurd voor 30 jaren. Dit grafrecht verloopt in 2044..In principe willen we dit grafrecht overdragen aan onze voormalige schoonzoon, echter onder de voorwaarde dat hij haar niet herbegraaft . Is het mogelijke de overdracht van het grafrecht op deze manier te clausuleren en op welke manier moet dit in dat geval worden vastgelegd? Uw antwoord zie ik graag tegemoet. Met een vriendelijke groet, Anna

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag hoe iets het best kan worden vastgelegd, moet een jurist eigenlijk altijd beantwoorden met een wedervraag. Waarom wilt u dat? Waar bent u bang voor en waarom denkt u dat die situatie zich voor kan doen? Want er zijn verschillende 'zwaartes' waarmee iets kan worden geregeld. Met verschillende kostenplaatjes voor eventuele toekomstige problemen.

Om meteen maar een aspect duidelijk te stellen: u moet op dit punt geen verwachtingen hebben van de begraafplaatshouder. Als u er zelf te zijner tijd niet meer bent en uw voormalige schoonzoon heeft het graf en wil uw dochter herbegraven, dan zal en kan de houder van de begraafplaats dat niet weigeren, als de schoonzoon een vergunning voor opgraving van de burgemeester heeft. De begraafplaats is bij op- en herbegravingen altijd een neutrale partij. Die kan geen bezwaar aantekenen tegen de vergunning, omdat u bij de overdracht hebt gesteld dat uw dochter niet mag worden opgegraven.
Bovendien raken dit soort voorwaarden bij begraafplaatsen vaak in vergetelheid. Ik heb wel vaker gehoord dat de administratie van een begraafplaats bepaalde aantekeningen niet wilde maken, 'omdat de computer daar geen hokje voor heeft'. Men kan het soms simpelweg niet noteren. En dat aparte brieven dan niet in de administratie worden bewaard, maar in het archief van de gemeente. En dat gaat niemand ooit nog raadplegen.

U kunt het graf natuurlijk overdragen en voorafgaand een soort klein overeenkomstje met uw voormalige schoonzoon maken, dat hij uw dochter niet mag opgraven. Dat kan. Maar de vraag is wie daar toezicht op houdt en in actie kan komen als hij het toch zou willen proberen. En u misschien inmiddels overleden bent.

Als u echt bang bent voor een opgraving, kunt u beter de grafrechten gewoon niet in handen geven van uw voormalige schoonzoon. Dan is er geen mogelijkheid dat hij de grafrechten zou kunnen misbruiken.
U zou de grafrechten kunnen geven aan een jong iemand die u het graf toevertrouwt.
U zou de grafrechten ook in handen kunnen stellen van een professionele partij die vaker voor die soort situaties wordt ingeschakeld, de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). U kunt die stichting precies instrueren. De stichting heeft er geen belang bij om zich niet aan de afspraken te houden.

Als u het graf aan een derde uit handen geeft, moet u er eigenlijk ook voor zorgen dat die desnoods kan procederen als uw schoonzoon een opgraving probeert te regelen. Uiteraard op uw kosten. Daarom speelt de vraag hoe groot u de kans acht dat de schoonzoon een opgraving probeert te regelen door bij de gemeente een vergunning te vragen. Wat hebt u er voor over om dat te voorkomen via een bezwarenprocedure en desnoods een rechtszaak? Daar moet u over nadenken.

U moet ook andere kwesties bedenken en afspraken met de nieuwe beheerder van het graf. Mag de voormalige schoonzoon na zijn overlijden bij uw dochter begraven worden? Of mag zijn asbus worden bijgezet? En zo ja, of dan de grafsteen gewijzigd mag worden. En wie dat betaalt.

En wat zou u willen na afloop van die 30 jaar?
Zou u de grafrechten willen verlengen? Of zou u het goed vinden dat als het graf toch geruimd zou worden, uw dochter dan misschien wel door haar voormalige partner opgegraven zou mogen worden. Alleen voor een herbegraving of voor een crematie?

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vraag nummer 65739 'Dank (Overdracht grafrecht onder voorwaarden)' van 22 november 2022.


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIPTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder