Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Weigering gemeente overschrijving tenaamstelling graf (vervolgno. 5769)

4 september 2005

Vraag nummer: 3989 (oude nummer: 6378)

Geachte heer Van der Putten,

Onder verwijzing naar mijn vraag no. 5769 het volgende:

De gemeente heeft besloten dat zowel mijn verzoek als dat van de ex-vrouw om overschrijving van de tenaamstelling van het graf af te wijzen.

In de brief, die ik nu van de jurist van de gemeente ontving stelt ze het volgende: de uitgifte van graven wordt in de beheersverordening algemene begraafplaatsen geregeld (van 12 nov 1997), deze kent twee soorten, eigen en algemene graven (ook wel huurgraven genoemd). Eigen graven worden niet meer uitgegeven.
Algemene graven worden niet op naam uitgegeven, alleen voor het begraven zelf, en heeft formeel geen grafrecht of rechthebbende. Het is in deze gemeente echter gebruikelijk dat deze in huur worden gegeven. De basis hiervoor is de verordening lijkbezorgingsrechten. In de praktijk wordt veelal gehandeld overeenkomstig de regels voor eeen eigen graf.
Probleem is dat ik en de ex niet tot overeenstemming kunnen komen door het aanwijzen van één huurder. Mediation is geen optie omdat de ex niet wil.
Als huurder wordt door de gemeente echtgenoot of partner, bloed- of aanverwant t/m de 3e graag aangemerkt. Mijn relatie met mijn vriend wordt als niet duurzaam beoordeeld. De twee minderjarige kinderen worden als bloedverwanten van de 1e graad beschouwd.
Het respecteren van de wil van de overleden (namelijk dat ik voor zijn graf zorg) kan volgens vaste jurisprudentie van de Afd. Bestuursrecht van de Raad van State geen omstandigheid zijn waarmee rekening moet worden gehouden, aldus de gemeente.
Uw juridisch advies (no. 5364) dat ik had overlegd gaat voorbij aan de vraag of er sprake is van een algemeen graf of eigen graf. Uit het advies leidt de gemeente af dat het gaat om een eigen graf en dus niet zondermeer van toepassing kan zijn op deze kwestie.
Gezien het vorenstaande menen zij het graf in gemeentelijk eigendom en beheer te moeten houden. Waarbij zij bereid zijn om het graf in huur uit te geven aan één van de kinderen zodra dat kind 18 jaar wordt, indien het kind daarom verzoekt. Hiermee menen zij op juiste wijze en in ieder geval in de geest van de verordening te handelen.
Verder merken zij nog op dat het onderhoud van het graf formeel los staat van de tenaamstelling of huur. Ook hiervoor kan slechts één persoon worden aangewezen. Als gevolg van dit besluit wordt die niet aangewezen, wat betekent dat de gemeente het graf onderhoudt.

Naar aanleiding van deze brief heb ik de volgende vragen/opmerkingen:

- Hoezo in de geest van de verordening? Dit is onmenselijk. Handelen doe je m.i. in de geest van iemand en zeker als degene overleden is.
- In de vorige brief van de gemeente staat wel degelijk dat: volgens de "verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats in deze gemeente" is een rechthebbende de rechthebbende op een eigen- of huurgraf.
- Wat betekent vaste jurisprudentie? Ik kan me niet voorstellen dat jurisprudentie vast is. Hoogstens dat een rechter dezelfde uitspraak zal doen in vergelijkbare situaties.
- Over mijn wens om t.z.t. bij mijn vriend begraven te worden, wordt in de brief met geen woord gerept.
- Inmiddels heb ik een monument laten plaatsen en blijf ik zorgen voor het graf.
- Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van één van de kinderen. Moet de gemeente wachten totdat de jongste van 12 deze leeftijd heeft? Zodat hij ook een kans krijgt? De oudste is bijna 15. Is wettelijk de genoemde leeftijd van 18 correct of moet dit 21 jaar zijn? Als het kind om overschrijving verzoekt is het de vraag of dit en zelfstandige beslissing zal zijn of doet wat de moeder wil. En wat, als de kinderen geen verzoek doen?
- Daarbij is het aannemelijk dat de kinderen later bij hun partner begraven willen worden of mischien wl kiezen voor crematie.

Ik hoop op een spoedig antwoord van u. Met vriendelijk groet,

Eveline Keijser

p.s. Bent u evt. voor mij ook tel. bereikbaar?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt een bijzonder verhaal met een zeer merkwaardig standpunt van de gemeente over het in huur geven van een algemeen graf. Zéér merkwaardig kan ik wel zeggen.

Uw vraagstelling gaat nu te ver en te veel in detail om op de site een correct antwoord te geven. Voor een verder advies moet ik weten om welke gemeente het gaat en alle schriftelijke stukken zien. En dat advies is dan ook niet meer kosteloos, want kost te veel tijd. En verdere stappen moet u ook niet zelf zetten, want u hebt concreet hulp van een advocaat nodig, zoals ik een aantal maanden geleden al voorstelde (of van ondergetekende). Hier spelen zoveel juridische aspecten dat een gewoon mens er niet meer uit komt. Temeer omdat de gemeente zelf door de bomen het bos ook niet meer ziet, zo lijkt het wel.

U moet er steeds goed op bedacht zijn om als er brieven van de gemeente zijn, om tijdig bezwaar te maken of bij de rechter in beroep te komen. Als dat goed is staat het ook in de brieven van de gemeente. Te laat is echt defintief te laat. Die algemene waarschuwing wil ik graag geven.

Mijn adresgegevens staan in de Adressengids, in de categorie Juridisch advies en dan doorklikken op mijn naam. U kunt morgen even bellen, maar ik kan inhoudelijk helemaal niets zeggen zonder alle stukken gezien te hebben. Wel kan ik u een indicatie geven van kosten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder