Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overschrijving grafrechten op naam bewindvoerder

22 mei 2003

Vraag nummer: 2264 (oude nummer: 2690)

Thu, 22 May 2003 11:03

Er is een verzoek binnengekomen om graven over te schrijven op naam van een nicht van een rechthebbende. Deze nicht is bewindvoerder van de rechthebbende. Betreft twee graven naast elkaar waarvan een reeds bezet en de andere gereserveerd voor rechthebbende. Graven zijn toendertijd uitgegeven voor onbepaalde duur.
Kan men dit recht overschrijven?

Antwoord:

Geachte heer,

Het overschrijven van het grafrecht kan alleen op verzoek van de rechthebbende (ten minste, zo lang die leeft. Na de dood van de rechthebbende kan iedere belanghebbende overschrijving vragen). De bewindvoerder geldt als wettelijk vertegenwoordiger, dus mag die persoon om overschrijving vragen. Het antwoord op de vraag is dus: ja.

Ook kan de bewindvoerder de graven op eigen naam laten zetten.

Wel zou ik altijd een bewijs vragen, dat de betreffende persoon inderdaad bewindvoerder is, zoals een afschrift van de benoeming door de rechtbank. En ik zou ook altijd een afschrift van het besluit tot overschrijving ter kennisneming zenden aan de (oude) rechthebbende. Stel dat de bewindvoering is gestopt (dat is voor u niet controleerbaar) en de rechthebbende is het er niet mee eens, dan kan hij bezwaar aantekenen.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 mei 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder