Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overschrijven graf en verlengen huurrechten

14 mei 2020

Vraag nummer: 60747

Begin januari jl. is mijn schoonzuster overleden. Vijf dagen later is zij begraven. Zij had op de Algemene gemeentelijke begraafplaats van X het uitsluitend recht voor de tijd van 30 jaar lijken te doen begraven onder voorwaarden dat zij zich onderwerpt aan de bestaande of nog te maken wetten en verorderingen op het begraven en de begraafplaatsen.
Daarna is er een verlenging van het gebruikersrecht van het graf én een afkoopsom algemeen onderhoudsrecht voor 10 jaar verleend (dus 2 componenten). De afgekochte periode betreft de jaren 01-01-2011 t/m 31-12-2020.
Ik ben executeur van haar nalatenschap en óók 1 van de 4 erfgenamen. Nu heeft 1 van de andere erfgenamen 1 dag na de overlijdensdatum de tenaamstelling van het graf - zonder overleg met de andere erfgenamen, althans niet met mij - laten wijzigen in de naam van haar dochter. Op dat moment wist ik formeel nog niet dat ik executeur en erfgenaam zou zijn, informeel wél via de notaris.
Ik heb bij de gemeente geprotesteerd, maar een en ander kon niet meer worden veranderd.
Ik vraag mij af hoe 1 van erfgenamen zelfstandig en zonder overleg met de andere erfgenamen en de executeur kan beslissen op wiens naam het graf komt.
De erfgenamen moeten namelijk de grafrechten, inclusief het onderhoud betalen en een niet-erfgenaam gaat daarvan 20 jaar profiteren of eigenlijk misschien 10 jaar in verband met 10 jaar grafrust.
Ik vind het redelijk, dat de nieuwe rechthebbende in ieder geval na 20 jaar zelf de grafrechten gaat betalen.
In het testament stond bovendien dat het onderhoud moest worden afgekocht voor een periode van 30 jaar na overlijden. Bij de gemeente mocht dat voor maximaal 20 jaar. Bovendien waren de grafrechten en het onderhoud geïntegreerd. In de nieuwe verordening staat die maximale periode genoemd en dus zal er wel niks tegen te ondernemen zijn.
Wat is uw mening in deze?

Antwoord:

Geachte heer,

Iedere nabestaande mag bij de gemeente X om overschrijving van de grafrechten vragen. Het is netjes om dat in overleg met anderen te doen, maar dat is geen wettelijke noodzaak.

Tegen de overschrijving van een grafrecht bij een gemeente kan bezwaar worden aangetekend, maar alleen binnen 6 weken na het besluit.

Als de overledene niet in een testament of codicil heeft neergelegd dat u de grafrechten moet krijgen, hebt u eigenlijk geen reden om bezwaar aan te tekenen. Een executeur wordt niet per definitie rechthebbende van een graf.

Men kan bij een gemeente de grafrechten niet verder vooruit betalen dan voor 20 jaar. Dat is wettelijk zo geregeld. Dat geldt voor alle gemeentelijke en ook niet-gemeentelijke begraafplaatsen in Nederland.
Als een regeling moet worden getroffen om de grafrechten over 20 jaar nog eens te verlengen, kan dat bij Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Zie ook de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder