Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gebrekkige overboeking van grafrechten.

2 februari 2002

Vraag nummer: 689 (oude nummer: 660)

Zowel van het graf van mijn grootvader als het graf van een oom is het grafrecht op mijn naam geboekt. Echter in het overboekingsdocument wordt mijn moeder als de vorige rechthebbende gekwalificeert terwijl de grafrechten niet van mijn grootvader resp. mijn oom op mijn moeder waren overgeschreven. Kan ik mij niettemin als rechthebbende van de twee graven beschouwen? Jaap Peeters

Antwoord:

Geachte heer Peters,

Ja, als nu is vastgelegd dat de rechten op uw naam staan en u daar het schriftelijke bewijs van hebt, is het goed. Wie vóór u rechthebbende was of niet, is volstrekt niet relevant.
Er zijn nog (te) veel begraafplaatsen die soms een graf wel overboeken, maar de nieuwe rechthebbende geen nieuwe akte of ander document geven. Dát is een gebrekkige overboeking, want de wet eist dat er een schriftelijk stuk is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---
TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Mag een begraafplaats de voorwaarden van een contract veranderen als het grafrecht wordt overgeschreven op naam van een ander? Soms willen begraafplaatsen bijvoorbeeld onderhoudsrechten gaan heffen als het contract wordt overgeschreven. Andere begraafplaatsen willen bij het overschrijven van het grafrecht kunnen verplichten dat er een ander monument wordt geplaatst. In deze film legt mr. W.G.H.M. van der Putten uit wat de mogelijkheden zijn:

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder