Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overschrijving eigen graven

11 mei 2009

Vraag nummer: 6510 (oude nummer: 12982)

Geachte heer Van der Putten,
Mag bij overschrijving van eigen graven de vestigingsdatum gewijzigd worden? Lijkt mij van niet, de datum is toch een essentieel punt van de gesloten overeenkomst?
Dank voor Uw reactie en vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De overschrijving van rechten houdt alleen in dat de rechten van persoon A op persoon B overgaan. Bij het overschrijven van grafrechten is de datum van vestiging van de rechten nooit een item. Er wordt hooguit voor de duidelijkheid nog eens bevestigd wanneer de rechten aflopen.

Maar ik neem aan dat uw vraag een andere achtergrond heeft, omdat ik enige achtergronden van 'uw casus' ken. In 1937 is in 'uw geval' een nieuwe akte uitgegeven onder een nieuwe verordening en ik vermoed dat uw vraag daar betrekking op heeft. Maar dat is geen overschrijving van grafrechten, maar het her-uitgeven van het graf, aan dezelfde rechthebbende. Inderdaad per een nieuw datum, 1-1-1937, de datum van ingang van de nieuwe verordening. Voor zover ik de casus in het hoofd heb, gebeurde dat onder nagenoeg gelijkblijvende voorwaarden; ik kan me zo snel geen aspect herinneren dat door de heruitgifte voor de rechthebbende nadelig was. Het was meer een codificatie.

Maar de vraag is voorts, stel dat dat wel het geval zou zijn, dat er nadelen waren, wat er dan anno 2009 nog aan te doen zou zijn. Ik denk niets. Het gaat om een publiekrechtelijk besluit, dat al ruim 70 jaar geleden onherroepelijk is geworden. Dan had de rechthebbende in 1937 dat niet moeten accepteren. Hij had toen kunnen protesteren en een rechtszaak kunnen beginnen, maar heeft dat nagelaten.
Voorts is het zo dat de rechten in 1957 vervallen zijn; als dit onterecht was, had de (voormalige) rechthebbende dat in 1957 niet moeten accepteren.
Voorts is de voormalige rechthebbende begin jaren '60 overleden en zijn de rechten niet overgeschreven, zo ze er eventueel toch waren.
Er zijn in de loop der jaren zoveel momenten van verval van rechten geweest, dat het puur theoretisch en zinloos is om te bekijken of de her-uitgifte van 1937 wel correct was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder