Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verkeerde overschrijving rechthebbende graf

13 oktober 2009

Vraag nummer: 6964 (oude nummer: 14056)

Geachte heer Van der Putten,

Het volgende probleem doet zich voor:
Graf is ten onrechte overgeschreven op naam van B. na het overlijden van de toenmalige rechthebbende KV. Inmiddels heeft B. een urn (van vader) laten bijzetten.
KV had een testament met daarin vermeld dat haar zoon JK de rechthebbende moest worden en de urn van B's vader uitgestrooid moest worden.
Een brief hierover is destijds gestuurd naar de gemeente, dit had dus bij de gemeente bekend moeten zijn. Deze brief hebben we uiteindelijk teruggevonden.
Helaas heeft de vorige medewerkster dit over het hoofd gezien en is alles precies zo gegaan wat KV heeft willen voorkomen.
Wie krijgt nu het graf op zijn naam en mag de urn van B's vader nog verstrooid worden.
Ik wil dit graag juridisch goed opgelost zien.

met vriendelijke groet,

PS Ook is het graf aangemerkt als een historisch graf en betaalt de gemeente de kosten.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hier is het eerst de vraag hoe lang geleden dit allemaal is gebeurd. Als het overschrijven van het graf op naam van B minder dan 6 weken geleden is gebeurd, kan JK nu een bezwaarschrift indienen. Wellicht moet of kan een eerdere brief van JK (alsnog) als bezwaarschrift worden aangemerkt en behandeld.
Indien het langer geleden is, is de overschrijving op naam van B onherroepelijk geworden. Althans in die zin dat er geen bezwaarschrift meer mogelijk is.
Wat wel mogelijk is, is dat JK aan B vraagt om het graf op hem over te schrijven. Als dat geweigerd wordt, kan JK een civiele rechtszaak tegen B beginnen.

Wie de kosten van het graf draagt , is voor een overschrijving niet relevant.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder