Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vader vreest niet bij moeder begraven te kunnen worden


26 augustus 2011

Vraag nummer: 25779

Geachte heer,
De grafrechten van het graf van mijn moeder zijn in handen van mijn jongere broer, mijn vader wil nu dat de grafrechten in handen van mij komen daar in de jaren de familiebanden sterk zijn verstoord, eveneens is de wens van mijn vader om in het graf van mijn moeder bijgezet te worden, maar deze wens zal wel haast zeker door mijn broer gedwarsboomd worden. Ik heb met hulp van de gemeente mijn broer aangeschreven om een overdrachtsformulier te ondertekenen maar zoals verwacht komt er geen respons.
Welke mogelijkheden resten mij om de grafrechten in handen te krijgen om de onrust en laatste wens van mijn vader te kunnen waarborgen? Dank voor uw aandacht.
Hoogachtend,
F.Kort

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een lastige zaak. Als uw jongere broer de rechten in handen heeft, kan en mag de gemeente de rechten zonder zijn toestemming niet op uw naam overschrijven.

De laatste wens van uw vader, om bij zijn vrouw begraven te worden, is logisch. Ik schat de kans hoog in - dat als het tot een rechtszaak zou komen - de rechter zou beslissen dat uw broer het bijbegraven van vader bij moeder moet gedogen.
Als uw vader plotseling zou komen te overlijden en uw broer de bijzetting in het graf zou weigeren, zou ik u zeker adviseren om een kort geding tegen uw broer aan te spannen.
U hebt dan echter bewijs nodig dat uw vader in het graf bij moeder begraven wenst te worden. Daarvoor is het wenselijk dat hij een testament of een codicil opstelt, waar dit duidelijk uit blijkt. Zie in de Infotheek van deze site aan welke eisen een testament of codicil dienen te voldoen.
Ik zou eigenlijk een testament adviseren, omdat in een testament ook een executeur-testamentair kan worden benoemd, die met het regelen van de uitvaart kan worden belast. De kosten van een kort geding kunnen dan voor rekening van de nalatenschap komen, als u het kort geding uit hoofde van uw executeurschap voert. Uw jongere broer, die ook erfgenaam is, betaalt er dan indirect zelf ook aan mee. Anders zijn de kosten alleen voor uw eigen rekening.

Als u vader niet zo lang wil wachten en geen risico wil lopen, zou hij ook nu al een gewone rechtszaak tegen uw jongere broer kunnen aanspannen. Doel is om zekerheid te krijgen om in dat graf begraven te worden. Liefst ook dat uw broer de grafrechten moet overdragen. Hij zal daar een advocaat voor in de arm moeten nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over 2 lichamen in 1 kist:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >