Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht uit 1920 overschrijven; eisen gemeente


26 oktober 2003

Vraag nummer: 2577  (oude nummer: 3260)

Geachte heer van der Putten,

Met interesse heb ik deze website bekeken.

Kunt u ons informatie geven in het volgende geval: grootouders zijn overleden en liggen samen in een eigen graf. (sinds 1920/29)). Het graf staat nog op naam van de grootmoeder en is nooit overgeschreven. De vier kinderen en partners zijn overleden.
elk ´kind´heeft weer een kind gekregen, die nog allen in leven zijn. Mijn man is daar een van. Bij het graf stond een bord dat het geruimd zou worden. Mijn man heeft kontakt met de gemeente opgenomen. Hij kan de grafrechten overnemen en heeft een jaar de tijd om te bewijzen dat hij een van de kleinkinderen is en dat de andere neven-nicht akkoord gaan met de overschrijving van het graf op zijn naam. Moet hij inderdaad vanaf de grootouders een verklaring van erfrecht zien te krijgen en daarna ook van elk 'kind' en dan een verklaring van de neven/nicth dat ze akkoord gaan met de overschrijving op zijn naam ( volgens de gemeente moet het zo) of kan het eenvoudiger. Ik lees o.a. dat u het heeft over 'wie het eerst komt, het eerst maalt ' maar hoe zit het in deze kwestie. Een en ander uit te laten zoeken is vrij kostbaar, maar om een graf te laten verlopen is ook een emotionele kwestie. Kunt u ons zonodig een tip/adres geven hoe dit aan te pakken ?

u bij voorbaat dankend voor uw antwoord,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik vermoed dat de gemeente ten onrechte zulke eisen stelt. Ik ken althans gemeenten die de eis stellen, zonder dat dit in de beheersverordening staat. Slechts een enkeling heeft wél dergelijke eisen in de verordening staan.
Als u mij kunt mailen (vanderputten@mail.com) om welke gemeente het gaat, kan ik het misschien ook even voor u nakijken.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 oktober 2003

----------

Geachte heer van der Putten,
Hartelijk dank voor uw antwoord, excuses voor de late reactie.
In dit geval gaat het om de gemeente Xxxxx. Als de eisen inderdaad onterecht zijn, welk traject moeten we dan volgen / waarop kunnen we ons dan beroepen ?

2 november 2003

----------

Geachte mevrouw,

Ik heb het nagekeken en de gemeente Xxxxx heeft inderdaad de regel dat het grafrecht kan worden overgeschreven op naam van 1 erfgenaam, indien het verzoek door alle erfgenamen samen worden gedaan.
Maar ja, hoe controleert de gemeente dat? Hoe weet je wie onterfd is en wie niet? Is na zo lange tijd dat nog wel na te gaan? Niet iedere nazaat is een erfgenaam. Als een notaris daar speurwerk voor moet gaan verrichten, kan dat wel in de duizenden euro's lopen. En wat als 99 erfgenamen er mee instemmen en 1 niet?

Ik zou als uw man was gewoon schriftelijk om de overschrijving vragen en uittreksels van het bevolkingsregister of copiën van bijvoorbeeld het huwelijksboekje bijvoegen, waaruit blijkt dat hij (uw man) het kind is van een van zijn ouders en die ouder het kind van de grootouders. Als hij nog makkelijk een handtekening van een broer of zus of neer of nicht kan krijgen, op een papier
waarop staat dat men instemt met de overdracht van het graf van de grootouders aan uw man, dan kan hij dat bijvoegen. En anders stuurt hij het maar op zonder zulke bijvoegingen. Mocht de gemeente navraag doen, dan zou ik zeggen dat mij niet meer erfgenamen bekend zijn.

Ik geloof er niets van dat bij alle overboekingen in deze gemeente altijd alle erfgenamen de aanvraag mee ondertekenen. Dat is in ruzie-situaties - en die zijn er volop - onmogelijk en zelfs bij goede onderlinge verhoudingen soms een enorme logistieke klus. Ik denk daarom dat de gemeente praktisch ook een wat minder complete aanvraag wel zal honoreren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >