Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Monument overdragen aan nieuwe rechthebbende bij heruitgifte graf


13 maart 2014

Vraag nummer: 37664

Wij hebben al een paar keer meegemaakt dat wij door familie (kinderen) van overledenen gebeld worden over een graf waarvan afstand is gedaan door b.v. broer of zus die rechthebbende is. Er is geen contact meer tussen de familieleden en dus geen overleg geweest. Men wil graag het graf behouden en dat kunnen we gewoon opnieuw uitgeven. Echter, kan dat ook met het monument? Bij de afstand is aangegeven dat het monument mag worden afgenomen en vernietigd. Dan kunnen we het toch niet gewoon naar de nieuwe rechthebbende overhevelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Jazeker, u kunt het monument gewoon aan de nieuwe rechthebbende geven. Het is daarbij verstandig om in een grafbrief uitdrukkelijk te zeggen dat u het eigendomsrecht overdraagt en dat u de rechthebbende vraagt om bij wijze van instemming een kopie van de brief voor akkoord te tekenen.

Ik kan mijn antwoord toelichten als volgt.

Als een rechthebbende op een particulier of eigen graf de rechten niet verlengt, verlopen de rechten en kan het graf zonder meer aan een belangstellend ander familielid (of vriend of wie dan ook) worden uitgegeven. Er is geen plicht voor de begraafplaatshouder om het graf te ruimen. Ook niet als de begraafplaatshouder in brieven of formulieren er voor waarschuwt dat het graf zal worden geruimd als de rechten niet worden verlengd. De begraafplaatshouder is vrij om het graf uit te geven aan een belangstellende, ook als het graf niet leeg is.

Het is logisch en redelijk dat een graf aan een ander wordt uitgegeven, als er nog iemand is die belang hecht aan het voortbestaan van het graf. Graven en begraafplaatsen zijn immers niet alleen technisch noodzakelijke voorzieningen om stoffelijke overschotten te laten ontbinden en op te nemen in de aarde. Zij zijn er ook om nabestaanden de gelegenheid te geven om dierbare overledenen te herdenken. Waarom zou men nabestaanden die mogelijkheid willen onthouden? Waarom zou men de overledenen de mogelijkheid willen onthouden om nog langer in een graf te rusten?

Voor het grafmonument geldt, dat het eigendom is van iemand, zolang het grafrecht loopt. Als het grafrecht afgelopen is, wordt de begraafplaatshouder de eigenaar van het grafmonument. Als de gemeente dan het graf opnieuw uitgeeft, blijft de gemeente eigenaar van het grafmonument als zij geen verdere actie onderneemt. Dat is een wonderlijke consequentie van het in mijn optiek niet goed doordachte artikel 32a van de Wet op de lijkbezorging. Als de gemeente niet aansprakelijk wil zijn voor dit monument, dient zij het eigendom over te dragen. De nieuwe rechthebbende op het graf lijkt mij een goede kandidaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >