Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Dank (Overdracht grafrecht onder voorwaarden)

22 november 2022

Vraag nummer: 65739

Geachte heer Van der Putten,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide en zorgvuldige beantwoording van de eerder door mij gestelde vraag of het mogelijk is de eventuele overdracht van het grafrecht aan onze gewezen schoonzoon te clausuleren. We zullen een en ander nader overwegen en vervolgens overleggen met onze advocaat.
Punt is dat onze voormalige schoonzoon al jarenlang zonder succes tegen ons aan het procederen is om het grafrecht te verkrijgen om vervolgens onze dochter te kunnen herbegraven op een drie kilometer verderop gelegen begraafplaats.
Aan het grafrecht hechten wij niet, we willen alleen dat onze dochter met rust gelaten wordt.
Nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Anna

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u wilt dat uw dochter met rust gelaten wordt, ligt het in deze situatie niet voor de hand om uw voormalige schoonzoon nu of later grafrechten te geven.

Het ligt ook niet voor de hand om niets te doen. Want als u komt te overlijden en u niets heeft geregeld, kan uw voormalige schoonzoon de vacante grafrechten meteen probleemloos krijgen en zijn plan voor een herbegraving alsnog uitvoeren.

Het ligt dan voor de hand om de grafrechten onder te brengen bij een onafhankelijke derde, zoals de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), waardoor ze niet in handen kunnen komen van uw voormalige schoonzoon en uw dochter gevrijwaard blijft van een onvrijwillige verhuizing.
Het ligt dan ook voor de hand om via Grafzorg een wat langere termijn voor het bestaan van het graf te regelen. Anders kan uw voormalige schoonzoon na 30 jaar, als de grafrechten geƫindigd zijn, alsnog om opgraving van de stoffelijke resten van uw dochter vragen door een vergunning bij de burgemeester te vragen. Die zal een burgemeester zeer waarschijnlijk afgeven, als het verzoek afkomstig is van de voormalige echtgenoot van iemand die 30 jaar geleden overleden is.
Dat is via Grafzorg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder