Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervolg vraag 16664

27 april 2011

Vraag nummer: 24653 (oude nummer: 16665)

Geachte heer Van der Putten
In de eerste plaats mijn complimenten voor de zeer snelle reactie.
Uw adviezen dragen en hebben in het verleden bijgedragen aan bijzonder goede uitkomsten in zaken die speelden.
Zaken die door uw advies een zeer gunstige wending en uitwerking hadden.
Ter zake nog het volgende:
Onder "vervallen" versta ik het toevallen van het recht aan de gemeente als er geen rechthebbende meer is.
Onder vervallen van het graf versta ik het bij collegebesluit genomen besluit dat het graf vervallen is verklaard zodat daar geen aanspraak meer op kan worden gemaakt.
Dit voor wat betreft de woordspeling.
De nadere informatie wil ik u geven voor een duidelijke beeldvorming.
Het betreft de de oude begraafplaats aan de X[straat] in X [plaats].
Ik heb sterk mijn twijfels of er een officiele vervallen verklaring is maar dat kan ik natrekken door het vervallenverklarings besluit op te vragen.
Hier wacht ik echter mee door eerst een tenaamstelling aan te vragen.
Bij een negatieve beslissing kan ik doorgaan op een de vraag of er een vervallen verklaringsbesluit is.
Bij een reactie uwerzijds graag uit oogpunt van de privacy de herkenning afschermen
Nogmaals heel hartelijk dank.
De Stichting

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is onjuist om te denken of te stellen dat een graf 'toe valt' aan de gemeente als er geen rechthebbende meer is.
Als er geen rechthebbende is, is er simpelweg (tijdelijk of definitief; dat weet je nooit) geen rechthebbende. Niets meer en niets minder. Maar daarmee komt de zeggenschap over het graf niet aan de begraafplaatshouder toe.
Er is een belangrijk verschil tussen de situatie dat er geen rechthebbende is en dat het graf aan de gemeente toevalt. Want in het laatste geval is de gemeente helemaal vrij om met het graf te doen wat zij wil.

Als er geen rechthebbende is, is er niemand die toestemming kan geven voor een bijzetting in een graf. Dan mag er dus ook niemand begraven worden en mag geen asbus worden bijgezet.
Als het graf aan de gemeente zou toevallen, wordt de gemeente beslissingsbevoegd over het graf en zou de gemeente iemand in het graf kunnen laten begraven of iemands asbus laten bijzetten. En wel 'willekeurige iemanden', om het even scherp te zeggen.
Maar zo werkt dat niet. Als er geen rechthebbende is, moet de begraafplaatshouder van het graf af blijven.

Als er een formeel besluit is genomen dat de grafrechten vervallen zijn verklaard, kan het graf volgens lid 4 van artikel 17 van de beheersverordening 2005 van de betreffende gemeente alsnog op naam van een nieuwe rechthebbende worden gezet, als het niet geruimd is. Welnu, de steen is wel verwijderd, maar het graf zelf is niet geruimd, volgens uw gegevens.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder