Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht Moeder in handen krijgen; erfrecht

29 september 2020

Vraag nummer: 61643

Geachte heer mr. Van der Putten,
Met plezierige nieuwsgierigheid heb ik naar uw website met antwoorden/uitleggen van grafvragen gekeken. Ik kan mijn geval in uw lange rij niet vinden.

Ik zou graag mijn vraag aan u stellen.

Mijn Moeder had een restaurant, toko en boetiek, die wij (Moeder en ik) samen hadden opgebouwd in 1969/1970.
De andere kinderen waren nog te jong en zaten op internaten. Ik, Sxxxx scheelt met Gxxxx 10 jaar. Ik was net begonnen met mijn medische studie. Om Moeder haar wens (restaurant, toko, boetiek, etc.) te verwezenlijken had ik mijn studie 3 jaar moeten stoppen zodat ik haar dagelijks zou kunnen helpen op de zaak.

Mijn Moeder is gestorven op xx xxxxxx 1984.
De begrafenis van onze Moeder hadden wij (haar kinderen: Sxxxx, Gxxxx, Jxxxx en Sxxxx) geregeld. Ik ben Sxxxx de oudste uit haar buik. De andere kinderen zijn mijn halfbroers en halfzusje. Hun vader is mijn stiefvader.
Omdat ik in Axxxxx woon en werkte gaf ik mijn broertje na mij, Gxxxx, geld om de begrafenis samen met de andere kinderen te regelen. Ik liet geld achter in een enveloppe, 10k gulden om de begrafenis te regelen.
Moeder had een mooie begrafenis gekregen/gehad. Ik had daarna niet meer teruggekeken hoe het was gegaan en hoe het zat.
Moeder lag nog niet een week in de grond, werden wij (alle 5 kinderen) opgeroepen door de familie-verzekeringsagent. Deze agent opende de vergadering met het gezegde: Sxxxx je staat niet op het paspoort van Moeder, dus je hebt geen recht op de zaak. Ik hield dit gezegde voor waarheid en deed verder niets, want ik ben niet afhankelijk van de zaak, ik was al arts en verdiende redelijk geld.

Omdat de verzekeringsagent zei dat Moeder veel schulden had (geen papieren bij zich) en degene die de zaak wilde overnemen moest ook de grote schulden overnemen wilden de andere kinderen logischerwijs angstig ook niet overnemen. En ik (stond niet op haar paspoort) had er al géén recht op volgens de verzekeringsagent. Dus, ik zweeg. Gxxxx nam het restaurant over.
Xxxxxxxxxxxxxx

Intussen ben ik gepensioneerd en opende medio 2010 een praktijk in Txxxx. Ik at ’s avonds samen met Gxxxx na sluitingstijd van het restaurant tegen betaling. Het restaurant staat aan de Xxxxxstraat 00 te Txxxx, en George woont daar boven.

Begin 2013 kwam ik des avonds ook wederom voor de avondmaaltijd. Gxxx vermeldde mij: Sxxx je bent de oudste; je moet deze zaken onder je houden; het is je recht en je plicht als oudste. Je moet ook voor de betalingen verzorgen. Je moet met de gemeente regelen. Zonder morren heb ik de papieren die op zijn naam en adres stonden uit zijn hand gekregen.

En zonder morren had ik de het formulier van de gemeente met mijn naam en adres voorzien en teguggestuurd naar de Ruimtelijke Uitvoering/begraafplaats op 24 januari 2013. Daarna ontving ik op 5 februari 2013 een acceptgiro met mijn naam erop op mijn praktijkadres in Txxxx.
6 oktober 2014 kreeg ik een brief van de Burgemeester en wethouders van Txxxx op mijn naam en adres in Axxxx of ik het grafrecht wil verlengen. Ik faxte op 25 oktober 2014 dat ik dat wel wil verlengen.
Op 15 november 2014 ontving ik acceptgiro op mijn naam en adres in Amsxxxxxxxxx
. Die heb ik betaald.
Ik wist niet beter dat het grafrecht van mijn Moeder op mijn naam staat.

In maart/april 2016 kreeg ik onenigheid met Gxxxx over het restaurant. Ik legde beslag op het restaurant om mijn erfrecht. Voor de rechtbank beweerde hij dat ik achter zijn rug om het grafrecht op mijn naam heb gezet.
Ik kreeg daarna een brief van de afdelingshoofd, Xxxxx Xxxxxxx van Ruimtelijke Uitvoering onder artikel 16 van de gemeentelijke Beheerverordening dat grafrecht alleen schriftelijk door Gxxx kan worden overgegeven op mijn naam. Het was 2 jaar lang niets aan de hand geweest en zou ook niet aan de hand geweest zonder beslag van mij.
Ik handelde in goed vertrouwen en Gxxxx maakte eerst en de gemeente ook geen problemen mee.

Hoe moet ik handelen om het grafrecht van mijn Moedersgraf te krijgen??

Gxxx beweert nu ook dat ik geen zoon ben van onze Moeder maar een kind van haar moeder (dus onze oma). Ik ben nu verwikkeld in erfrecht. DNA-onderzoek vermeld wel broer-relatie, maar ook 1,33 meer waarschijnlijk een oom-neefrelatie!!! <<< heel raar.
Er moet een opgraving plaats vinden. Dit wordt nu moeilijk omdat Gxxx niet zal toestemmen.

Ik ben nu radeloos. Ik weet nu niet wat te doen en wat mijn rechten zijn?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Xxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst wil ik een opmerking maken over de uitlatingen van de familie-verzekeringsagent, die gezegd zou hebben dat u geen recht op de zaak had, omdat u niet in het paspoort van Moeder stond. Ik heb zelden grotere onzin gelezen, dan de mening van die agent.

Ieder kind is per definitie erfgenaam en ieder kind heeft in principe even veel of even weinig recht op de erfenis van Moeder, waaronder haar zaak. Dat is de wet. Alleen bij testament kan een kind worden onterfd.

Wat is iemands paspoort staat, is volstrekt niet relevant voor aanspraken op een erfenis of in dit geval op de zaak. Een kind staat alleen in het paspoort van een ouder, als het kind te jong is om een eigen paspoort te krijgen. Het is logisch dat een oudste kind of de oudste kinderen niet in het paspoort van een ouder staat, omdat het oudste kind op het moment dat de ouder het paspoort krijgt, te oud is om als minderjarige bijgeschreven te worden, maar als meerderjarige een eigen paspoort moet hebben.

U wilt nu het recht op het graf van uw Moeder krijgen.
Ik vrees dat dat niet kan. Het ziet er naar uit dat u in 2013 en 2014 niet goed hebt opgelet op wiens naam het graf stond, toen u de kosten voor het graf betaalde. Dat was waarschijnlijk uw broer G, omdat u hem de begrafenis hebt laten regelen in 1984. Dan zal het graf sinds 1984 op zijn naam staan.
Wie betaalt, zegt niets over de zeggenschap over het graf.

Kunt u dat ongedaan maken? Nee, waarschijnlijk niet. U kunt alleen het grafrecht krijgen als uw broer het aan u overdraagt. Of als uw broer G overlijdt en u dan meteen bij de gemeente het grafrecht vraagt.

Van zaken over verwantschap en DNA heb ik geen verstand. Dat heeft ook niets met mijn vak, de regels voor begraven en cremeren, te maken.
Ik adviseer u om de problemen op dit vlak te bespreken met een advocaat die ervaring in dit soort kwesties over DNA en opgraven heeft.

Zie vergelijkbare vragen over het overdragen van grafrechten in de subrubrieken 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' en 'Graf overschrijven'.

Vanwege uw privacy en die van uw familie, heb ik de persoons- en plaatsnamen in uw vraag onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder