Weigeren overdragen van grafrechten Rottevalle


8 maart 2011

Vraag nummer: 24563  (oude nummer: 16509)

Mijn tante mevrouw Van der Molen uit Rottevalle bezit op de begraafplaats in Rottevalle het “uitsluitend recht op begraven” op de graven 9 en 10 van regel 30. Zij willen dit uitsluitend recht laten overschrijven op haar dochter. De uitvaart vereniging is ook houder van de begraaftplaats. De verening weigert het grafrecht op de dochter over te schrijven, omdat de dochter geen lid is van de uitvaartvereniging en niet in het dorp woont. De vereniging zegt het overschrijven te mogen weigeren op grond van hun reglement dat is vastgesteld op een ledenvergadering. Is dit reglement niet in strijd met "de WLB"?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb in mijn archief het reglement van de Uitvaartvereniging DLE te Rottevalle uit 2005, waarin ook enkele bepalingen zijn opgenomen inzake de begraafplaats die de vereniging exploiteert en/of in bezit heeft.
Artikel 13 van het reglement bepaalt o.a.: "Het grafrecht kan door de rechthebbende vóór diens overlijden worden overgedragen aan diens echtgeno(o)t(e) of levenspartner of aan zijn of haar kinderen. De rechthebbende dient het bestuur van de vereniging hiervan schriftelijk in kennis te stellen."
Ik zie geen bepaling die de eis stelt dat een opvolgende rechthebbende lid van de uitvaartvereniging moet zijn of in het dorp moet wonen (nog los van de vraag of dit rechtsgeldig zou zijn of niet). De weigering van het bestuur om deze overschrijving te accepteren is derhalve onjuist en ongegrond.

Deze vereniging is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, wat inhoudt dat men ook is aangesloten bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen. Uw tante kan derhalve een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn