Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf van mijn zoon op mijn naam (Moscowa Arnhem)


2 maart 2005

Vraag nummer: 3730  (oude nummer: 5681)

Goede avond mw/meneer.

De vraag die ik aan U wil stellen is als volgt mijn zoon Ronald Kxxxx is op xx-xx-19xx overleden en op xx-xx-19xx in Arnhem op het Moscowa begraven het graf stond op naam van zijn Vader de heer X. Kxxxx wonende te Xxxxxxxx.
Nu is mijn ex-man de Vader van Ronald op xx-0x-2005 overleden. Hij is hertrouwd en nu wil ik als moeder het graf op mijn naam hebben het was onze enige zoon er zijn verder geen erfgename behoudens zijn vrouw hoe moet ik correct handelen om het graf toch op mijn naam te krijgen zonder die mevrouw in te lichten.
Volgens de begraafplaats in Arnhem Moscowa waar ik hedenmorgen contact mee heb gehad moet nu Mw. Kxxxxxxx tekenen om afstand te doen er is niets vastgelegd omtrent het graf.

Ik dank U heel hartelijk voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie niet in waarom u de toestemming van de 2e echtgenote van uw voormalige man nodig hebt om het graf op uw naam te krijgen. Dat is geen eis in de beheersverordening van de betreffende begraafplaats.
Er staat wel in de beheersverordening dat na het overlijden van de rechthebbende het grafrecht kan worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot de derde graad. Maar er staat ook dat overschrijving op naam van een ander dan de echtgenoot of bloedverwant ook mogelijk is, als er gewichtige redenen voor zijn.
Dat het graf het graf van uw zoon is, lijkt mij een zeer gewichtige reden.

De tweede echtgenote van uw man mag volgens de letter van de verordening ook om overschrijving vragen, maar u ook. Het principe bij overboeking is dat als zich meerdere belanghebbenden melden, degene die het eerst was voorgaat.
Ik weet niet hoe u te horen hebt gehad van de begraafplaats dat u toestemming van de tweede echtgenote moet hebben, maar als dat telefonisch is en als u nog geen schriftelijk aanvraag tot overboeking hebt gedaan, dan adviseer ik u terstond vandaag een brief te schrijven en om overboeking te vragen. Ik zou die brief voor de zekerheid ook faxen of aangetekend versturen, om zekerheid te hebben dat hij aangekomen is. Of zelf afgeven en bewijs van ontvangst vragen.

Krijgt u (weer) de reactie dat u toestemming van de tweede echtgenote nodig hebt, dan kunt u stellen dat de verordening dit niet voorschrijft.

Er staat in principe wel dat o.a. de echtgeno(o)t(e) het grafrecht kan krijgen na het overlijden van de rechthebbende, maar een redelijke en logische uitleg van de bepaling is dat u ook onder die categorie van 'naasten' valt. De strekking van de bepaling is om een graf binnen de familie te houden, de groep van mensen die het 't meest aangaat. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling hebben om de stiefmoeder meer recht te geven dan de echte moeder. Het is ook weer zowat om de tekst van zo'n verordening zo te nuanceren dat er verschil wordt gemaakt tussen eerste en tweede of derde echtgenoten, echte en stiefmoeders etc. maar ieder mens zal beamen dat het redelijk en logisch is dat de echte moeder de zorg voor het graf op zich neemt en niet een stiefmoeder.
En de verordening stelt ook niet de eis van instemming van een of meer nabestaanden of van een of meer erfgenamen om het grafrecht over te schrijven.

Als men blijft weigeren om het grafrecht over te schrijven zonder de (pijnlijke) 'toestemming' van de tweede echtgenote, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (zie elders op de site www.uitvaart.nl/ombudsman). Het beheer van de begraafplaats is in handen van een uitvaartorganisatie, maar wat let u om tevens een klacht inte dienen bij de gemeente Arnhem, de eigenaar van de begraafplaats?

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >