Vererving grafrechten


29 mei 2009

Vraag nummer: 6576  (oude nummer: 13108)

Geachte heer Van der Putten,

1. Wat gebeurt er met de grafrechten als de grafrechthebbende overlijdt?
2. Een tweede vraag is of een grafrechthebbende zelfstandig mag bepalen wie begraven wordt in een familiegraf.

Alvast dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

CG

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

1. Als de rechthebbende overlijdt, kan een nabestaande vragen om de grafrechten op zijn of haar naam te zetten. Sommige begraafplaatsen stellen eisen, in die zin dat de opvolger een bloed- of aanverwant van de overledene moet zijn.
Grafrechten gaan overigens niet automatisch over op een erfgenaam van de overledene. De opvolger hoeft geen erfgenaam te zijn en de erfgenamen hebben geen rechten. De opvolger moet door de begraafplaats worden geaccepteerd; pas na het akkoord van de begraafplaats, wat blijkt uit een schriftelijke bevestiging, gaan de grafrechten over.
Bij erfrecht gaan rechten en plichten automatisch over; dat is bij grafrechten niet het geval.

2. Ja, een rechthebbende kan geheel zelfstandig bepalen wie begraven wordt in een familiegraf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn