Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijzigen van rechthebbende graf


20 augustus 2011

Vraag nummer: 25660

Geachte mr. v.d. Putten,
Mijn moeder is rechthebbende van het familiegraf van haar zus. Haar zus ligt begraven bij haar man en haar schoonouders. Mijn moeder is inmiddels bijna 82 en wil geen rechthebbende meer zijn. De onderhoudskosten zijn destijds al afgekocht. Is het mogelijk om het graf op een andere rechthebbende over te schrijven en zo ja, welke stappen moeten wij ondernemen? Met vriendelijke groet, Miny Brochard

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Natuurlijk kan uw moeder de grafrechten over laten schrijven op een andere rechthebbende. Bijvoorbeeld op uw naam, of op die van een ander persoon.
Uw moeder kan een korte brief schrijven naar de administratie van de begraafplaats en vragen om het graf op uw naam te zetten. U kunt de brief dan mede ondertekenen, als bewijs dat u de rechten aanvaardt. Natuurlijk niet vergeten uw naam en adres te vermelden. Ook altijd een schriftelijke bevestiging van de overschrijving vragen.

Indien u of een ander de rechten liever niet overneemt, is er nog een andere optie. Uw moeder kan de rechten overdragen aan de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Deze instelling houdt graven van mensen zonder nabestaanden in stand. Of juist als er heel erg veel nabestaanden zijn, maar men niemand wil belasten. Indien de rechten niet meer verlengd hoeven te worden, onderhoudskosten zijn afgekocht en er geen andere toekomstige kosten aan het graf zijn, bedragen de administratiekosten op dit moment EUR 145,-.

Het is wel belangrijk dat iemand de rechten overneemt. Als uw moeder afstand doet van de rechten zonder ze over te dragen, of wanneer vergeten wordt ze over te nemen na het overlijden van uw moeder, kunnen de grafrechten vervallen worden verklaard. Ook binnen een betaalde termijn. Dat zou natuurlijk jammer zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >