Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Herhaling vraag (Eigenaar graf zonder instemming andere erven)

9 september 2003

Vraag nummer: 2464 (oude nummer: 3032)

Vorige week verstuurde ik een vraag. Omdat er nog geen antwoord binnen is herhaal ik de vraag.

Mijn schoonvader had 2 graven. Na zijn overlijden in 1989 zijn ze op naam van zijn oudste zoon gezet.
De andere erfgenamen hebben daarvoor niets ondertekend.
Op de vraag aan de begraafplaats of over de overdracht iets op papier staat is het antwoord:"Nee, daar kunnen we niet aan beginnen".
Mijn vragen:
a. kan een graf op naam van één van de erfgenamen gezet worden zonder de (schriftelijke) toestemming van de andere erfgenamen?
b. als het antwoord op a. nee is: kan er alsnog bezwaar gemaakt worden tegen de gang van zaken en wat zouden de andere erfgenamen dan moeten doen.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is vorige week wel degelijk beantwoord. Het is vraag [l]2446 (oud nummer 3006)'Eigenaar graf zonder instemming andere erven'[/l] in de sub-rubriek 'Eigen graf/familiegraf'.

Als een vraag wordt beantwoord, wordt door het programma automatisch een e-mail naar u gestuurd.

Soms klagen mensen wel dat ze hun vraag niet meer kunnen vinden. De laatste 10 vragen worden weergegeven, maar soms rouleren de vragen snel. Vandaag alleen al had ik er 6.
Als men zijn vraag niet boven aan het shrem bij de meest recente vragen kan vinden, gelieve men zelf te bedenken wat logische sub-rubrieken kunnen zijn.

En dat geldt natuurlijk ook als men begint: s.v.p. éérst kijken of de vraag al niet eerder gesteld is. Zo neen, dan pas met een nieuwe vraag komen.
Na bijna 3000 vragen is een een grote kans dat een vergelijkbare vraag al wel eerder gesteld is. In uw geval was dat dus ook zo.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder