Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herhaling vraag (Eigenaar graf zonder instemming andere erven)


9 september 2003

Vraag nummer: 2464  (oude nummer: 3032)

Vorige week verstuurde ik een vraag. Omdat er nog geen antwoord binnen is herhaal ik de vraag.

Mijn schoonvader had 2 graven. Na zijn overlijden in 1989 zijn ze op naam van zijn oudste zoon gezet.
De andere erfgenamen hebben daarvoor niets ondertekend.
Op de vraag aan de begraafplaats of over de overdracht iets op papier staat is het antwoord:"Nee, daar kunnen we niet aan beginnen".
Mijn vragen:
a. kan een graf op naam van één van de erfgenamen gezet worden zonder de (schriftelijke) toestemming van de andere erfgenamen?
b. als het antwoord op a. nee is: kan er alsnog bezwaar gemaakt worden tegen de gang van zaken en wat zouden de andere erfgenamen dan moeten doen.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is vorige week wel degelijk beantwoord. Het is vraag [l]2446 (oud nummer 3006)'Eigenaar graf zonder instemming andere erven'[/l] in de sub-rubriek 'Eigen graf/familiegraf'.

Als een vraag wordt beantwoord, wordt door het programma automatisch een e-mail naar u gestuurd.

Soms klagen mensen wel dat ze hun vraag niet meer kunnen vinden. De laatste 10 vragen worden weergegeven, maar soms rouleren de vragen snel. Vandaag alleen al had ik er 6.
Als men zijn vraag niet boven aan het shrem bij de meest recente vragen kan vinden, gelieve men zelf te bedenken wat logische sub-rubrieken kunnen zijn.

En dat geldt natuurlijk ook als men begint: s.v.p. éérst kijken of de vraag al niet eerder gesteld is. Zo neen, dan pas met een nieuwe vraag komen.
Na bijna 3000 vragen is een een grote kans dat een vergelijkbare vraag al wel eerder gesteld is. In uw geval was dat dus ook zo.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >