Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overdracht van grafrecht aan andere familie

30 april 2008

Vraag nummer: 5394 (oude nummer: 10681)

Geachte heer van der Putten,

Hierbij zou ik u het volgende willen voorleggen.
In mijn famlilie bestaat een graf waarop een eeuwigheidsrecht rust. In dit graf liggen mijn overovergrootvader en overovergrootmoeder, mijn overgrootvader van moeders kant (allemaal erfgenamen van de familie Axxx) en een aangetrouwde !achterachterneef (familie Bxxx). Ook mijn opa Axxx van moeders kant is daar na zijn vroege dood tijdelijk begraven maar helaas is hij later door mijn oma overgeplaatst naar een andere begraafplaats in een andere gemeente.
Onlangs is mijn moeder overleden (ook een Axxx) en wilde ik haar urn laten bijplaatsen in het het familiegraf maar daar moest ik toestemming voor vragen bij de huidige rechthebbende, zoon van achterachterneef, dus achterneef Bxxx.
Bij de gemeente Oxxx waar dit speelt op de algemene begraafplaats aldaar, heb ik navraag gedaan hoe het mogelijk is dat de rechthebbende van een graf waarvan de grafrechten generatie's lang hebben toebehoord aan de familie Axxx, nu zijn toegekend aan een aangetrouwde familie, de familie Bxxx.
Het enige dat de gemeente mij wist te melden was, dat uit de archieven blijkt dat bij het overlijden van mijn overgrootvader in 1948 het grafrecht werd toegekend aan zijn schoonzoon dhr Bxxx.
Dit terwijl mijn overgrootvader (Axxxxx Jxxxxx Axxx) twee kinderen had ten tijde van zijn overlijden: Een zoon (mijn opa Gxxxx Axxx) en een dochter Cxxxxx Axxx getrouwd met Bxxx.
Het archief maakt geen melding van zijn kinderen, ook zijn enige erfgenamen.
Mijn opa Gxxxx Axxx was al ernstig ziek ten tijde van het overlijden van zijn vader, hij is enkele maanden later zelf overleden.
Wat ik mij afvraag is of de grafrechten van Dhr Bxxx wel een juridische grondslag hebben, is het niet veel logischer dat de grafrechten naar de erfgenamen gaan?
Verder zou ik graag willen weten of ik zelf aanspraak zou kunnen maken op de grafechten van dit graf.
Een en ander houdt mij erg bezig omdat ik, na het overlijden van mijn moeder, de laatste generatie van deze Axxx familie ben. Graag zou ik hebben dat dit graf weer terug komt in de Axxx familie.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

Xxxxxx Axxx

PS: Omwille van de privacy zou ik graag willen dat u in uw op internet gepubliceerde antwoord de namen en plaatsen weglaat.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de meeste beheersverordeningen voor begraafplaatsen van gemeenten is geregeld dat een graf kan worden overgeschreven op naam van een naaste bloed- of aanverwant. Dat is in dit geval in 1948 ook gebeurd. Blijkbaar had in 1948 niemand een probleem met die overschrijving, waarschijnlijk waren er bepaalde goede redenen voor. Natuurlijk had ook uw opa Gxxxx Axxx of zijn zus Cxxxxx Axxx de grafrechten kunnen krijgen, maar uw opa was ziek en zijn zus hechtte er blijkbaar niet aan. Ik weet niet hoe oud toen de kinderen van uw opa waren, om eventueel in aanmerking te kunnen komen.

Het is in het algemeen zo dat binnen een familie in goed overleg wordt besloten wie de grafrechten overneemt.

Juridisch is er geen mogelijkheid om de overschrijving uit 1948 ongedaan te maken.
De gemeente Oxxxxx valt geen enkel verwijt te maken.
Ik constateer voorts dat de huidige rechthebbende net zo goed een nazaat is en erfgenaam van de oudste daar begraven leden van de familie Axxx is, als u zelf. Alleen is de familienaam anders, omdat het eerder via de vrouwelijk lijn ging. Er is voor de huidige familie Bxxx een even groot 'moreel recht' op het graf als de huidige generaties van de familie Axxx.
Als u liever hebt dat de rechten op het graf weer op naam van een lid van de familie Axxx staan, kunt u vriendelijk om de rechten vragen, maar u kunt geen overdracht afdwingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder