Gebrekkige overboeking van grafrechten.


6 september 2002

Vraag nummer: 1022  (oude nummer: 1356)

16 Mar 2002

Zowel van het graf van mijn grootvader als het graf van een oom is het grafrecht op mijn naam geboekt.
Echter in het overboekingsdocument wordt mijn moeder als de vorige rechthebbende gekwalificeert terwijl de grafrechten niet van mijn grootvader resp. mijn oom op mijn moeder waren overgeschreven.
Kan ik mij niettemin als rechthebbende van de twee graven beschouwen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, als nu is vastgelegd dat de rechten op uw naam staan en u daar het schriftelijke bewijs van hebt, is het goed. Wie vóór u rechthebbende was of niet, is volstrekt niet relevant.

Er zijn nog (te) veel begraafplaatsen die soms een graf wel overboeken, maar de nieuwe rechthebbende geen nieuwe akte of ander document geven. Dát is een gebrekkige overboeking, want de wet eist dat er een schriftelijk stuk is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn