Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overschrijven urnengraf rechthebbende (die in Marokkaanse cel zit)

25 september 2008

Vraag nummer: 5696 (oude nummer: 11324)

In 2000 is de heer AA overleden. Broer is rechthebbende over plekje urnentuin. Hij is erg in de war en aan de drugs. Andere broers en moeder die reeds de verlenging van de urnentuin hebben betaald in het verleden willen de as nu op zee verstrooien omdat vader gevaren heeft. Diverse keren geprobeerd contact met rechthebbende te krijgen maar deze zit in Marokkaanse cel en zijn vriend wil niets zeggen omdat de RH dit niet wil.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begrijp de problematiek, maar u bent als beheerder van de begraafplaats toch niet vrij om de rechten van de plek in de urnentuin over te schrijven op een ander, dan wel om de asbus af te geven. Als u de asbus afgeeft, gaat u in de fout. Ook als u de rechten overschrijft zonder schriftelijke instemming van de huidige rechthebbende. U kunt nog zoveel medeleven met de wens van de andere broers en de moeder hebben, maar het is uw kop die rolt (figuurlijk) als de rechthebbende er achter komt en op zijn strepen gaat staan. U hebt die verantwoordelijkheid niet en moet hem ook niet willen nemen.

Er zit ook een behoorlijk inconsequentie in het verhaal van de andere broers en de moeder. Want als dat element 'varen' nu echt zo belangrijk was, waarom is de as dan niet meteen op zee verstrooid?
Tot nu toe is de jurisprudentie in rechtszaken over meningsverschillen tussen nabestaanden over het bewaren van de asbus en verstrooien van de as altijd zo geweest, dat de rechter de voorkeur geeft aan het bewaren van de as, onder het motto 'Verstrooien kan altijd nog, andersom niet'. Dat is nu dus ook geen steuntje in de rug om de asbus af te geven om de as te laten verstrooien.

Ik denk dat u zich nu niet in de tang moet laten nemen door nabestaanden die er onderling niet uit komen en die in het verleden, zoals ik het lees, verkeerde keuzes hebben gemaakt. Verkeerde keuzes door een niet-stabiele persoon in de familie rechthebbende te laten zijn en door niet meteen te doen wat ze blijkbaar nu wensen.

Ik denk dat u de familie er op moet wijzen dat ze de problemen zelf moet oplossen. Als zij de broer zo ver krijgen dat hij het grafrecht op het plekje overdraagt aan een ander familielid, of dat hij instemt met het verstrooien van as, is de zaak opgelost en wordt u niet moreel belaagd met illegale voorstellen. Ik meen zelf dat het heel belangrijk is dat u zich aan de regels houdt, omdat het vertrouwen dat het publiek in u heeft en moet behouden (dat een ander er niet met een asbus vandoor kan gaan) essentieel is.
Als de familie geen minnelijke oplossing vindt, kan zij een rechtszaak aanspannen tegen de broer. Als deze in de rechtszaak verstek laat gaan, is de kans groot dat de vordering van de familie wordt toegewezen en kunt u de asbus legaal afgeven.
Kortom, laat u niet tot illegale acties verleiden.

Vergelijk bijvoorbeeld vraag 9854 'Afgifte asbus als opdrachtgever in coma ligt' in de subrubriek 'Cremeren' > 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder