Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht overschrijven met handtekening erfgenamen?


6 januari 2014

Vraag nummer: 36912

geachte heer

Ik zit met een "probleem" mogelijk biedt u hier een uitkomst.
Ik heb in februari van het vorig jaar de begraafplaats Westerveld in Driehuis aangeschreven met het verzoek om de grafrechten van ons moeder direct NA het overlijden van ons vader op mijn naam te schrijven.
Ik kreeg echter een schrijven terug dat dit alleen kon als mijn vader hier bij leven toestemming voor geeft (wat ik me wel voor kan stellen ) maar ik ben geen hyena en ga hier niet bij leven om vragen.
Of na zijn overlijden maar dan alleen met een handtekening van alle erfgenamen.
En dit verbaast mij een beetje want als ik al uw antwoorden bekijk op deze site zie ik heel vaak "Wie het eerst komt die het eerst maalt"
En verder kom ik ook tegen en ik citeer "Erfgenamen hoeven daar volgens de gangbare beheersverordeningen voor begraafplaatsen geen toestemming voor te geven. Noch is er een wettelijke regel die dat voorschrijft."
Hoe moet ik dit nu voor mezelf oplossen.
Met dank voor uw moeite.
JvanBaekel

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Of wel of geen handtekening van erfgenamen nodig is voor de overschrijving, hangt af van de voorwaarden van de begraafplaats Westerveld met betrekking tot het graf. Die voorwaarden kunnen staan in een beheersreglement van de begraafplaats, andere algemene voorwaarden, of de akte van uitgifte van het graf.

Deze begraafplaats is meen ik een NV. Of was het althans vroeger. Dat een naamloze vennootschap eigenaar is van een begraafplaats of deze exploiteert, komt in Nederland tamelijk zelden voor. Ik ken in Nederland geen andere voorbeelden dan dee begraafplaats. Het is denkbaar dat men andere regels hanteert dan een doorsnee gemeentelijke of kerkelijke begraafplaats.
Maar in alle gevallen is het zo dat men concreet moet aantonen - aan de hand van de grafakte of een ander document waar in de akte naar verwezen wordt - dat de schriftelijke instemming van erfgenamen een vereiste is.

Overigens geldt ook in de situatie dat wanneer men handtekeningen van alle erfgenamen nodig heeft, dat wie het eerst komt het eerst maalt. Het is in theorie denkbaar dat het bijvoorbeeld de erfgenamen niet kan schelen of neef Jan dan wel nicht Marie de grafrechten krijgt. En dat de erfgenamen aan beiden op hun verzoek een handtekening geeft. Dan blijft nog het punt wie het eerst met die handtekeningen bij de administratie van de begraafplaats aan komt zetten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >