Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

('Automatische') overschrijving graf van man op vrouw


31 oktober 2003

Vraag nummer: 2598  (oude nummer: 3294)

Wij hebben veel graven voor onbepaalde tijd. In het verleden is het grafrecht vaak op naam gekomen van de man om dat die toevallig veel regelde. Zo ook de grafrechten van de graven van zijn vrouws kant van de familie.
Als nu de man is of komt te overlijden, moet je als houder van de begraafplaats dit grafrecht "aanpassen" op de vrouw haar naam, of moet die vrouw gewoon volgens de regels een overschrijving aanvragen en het daarvoor geldende tarief gewoon betalen.

Wij hebben in het verleden toch wel eens de tenaamstelling aangepast zonder dat daar het formulier voor werd ingevuld en een tarief voor werd betaald. Mag dit?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou het grafrecht nooit op iemands naam schrijven, zonder dat betrokkene er zelf om vraagt. Ik denk dat ‘spontaan’ overschrijven zoals u bedoelt ook niet overeenkomt met de regeling in uw beheersverordening (ik ben te lui om het nu na te kijken).
Dat neemt niet weg dat je het wel kúnt doen, maar je moet je besluit natuurlijk direct weer intrekken zodra iemand protesteert. Het grafrecht brengt niet alleen lusten maar ook lasten met zich mee. Als je als gemeente zelf het initiatief neemt, kun je inderdaad moeilijk leges voor de overboeking vragen. Dat zou onherroepelijk protesten uitlokken.

Anderzijds moet je wel actie ondernemen als zo’n man overlijdt en er geen rechthebbende meer is. Maar ik zou de vrouw dan aanschrijven en uitnodigen om het grafrecht over te laten schrijven. Wellicht kiest men er in familieberaad dan voor om het graf op naam van een broer/zus, kind of neef/nicht over te laten schrijven. Dat is de meest zuivere weg. Ook kun je dan terecht een tarief voor deze administratieve handeling vragen. En het is natuurlijk ook een manier om een grafrecht te kunnen laten vervallen, als men desgevraagd toch geen overschrijving vraagt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >