Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schoonzus is rechthebbende familiegraf zonder mijn toestemming (1)


26 december 2020

Vraag nummer: 62154

in dec 2003 heb ik de grafrechten van 3 graven die dateren uit 1951 en in 1976 zijn overgeschreven op erven overledene verkregen. in 2012 is mijn broer overleden en hij wilde graag in het familiegraf begraven worden ik heb hier mondeling toestemming voor gegeven aan mijn schoonzus en de beheerder. Mijn schoonzus heeft toen de betaling van twee graven opzich genomen en er is een monument geplaats in maart 2013, nu blijkt dat de twee graven sinds die tijd ook op ook op haar naam zijn overgescheven. mag dat zomaar zonder mijn toestemming.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of dat mag, kan ik niet beoordelen zonder de grafakte en het reglement van de betreffende begraafplaats te zien. En dan bedoel ik primair de akte en het reglement uit 2003. En liefst ook stukken van later datum.

Het is ongebruikelijk en erg onverstandig - en vooral daarom is het ongebruikelijk - om een graf op naam van 'de erven (naam overledene)' te zetten. Ik weet dat het vroeger op kerkelijke begraafplaatsen af en toe voorkwam, vooral in de noordelijke provincies. Het is makkelijk om het zo op te schrijven, zowel voor de beheerder van de begraafplaats als voor de familie om soms lastige discussies te vermijden. Maar ik zie het als onverstandige gemakzucht. Men hoeft niets na te vragen, niets uit te zoeken etc. Op termijn gaf het echter altijd problemen, zoals in uw geval helaas ook weer blijkt. Het geeft schijnzekerheid. De mogelijke problemen en discussies worden alleen maar uitgesteld. En dan vaak tot een moment dat de ene of de andere partij met de rug tegen de muur staat. Of er veel te laat achter komt.

Als het graf in 2012 ook op uw naam stond, hetgeen moet blijken uit de grafakte, in overeenstemming met de in 2003 en 2012 geldende reglementen, had het graf in 2013 niet op naam van uw schoonzus overgeschreven mogen worden. Maar dan had u ook een akte op uw naam of mede op uw naam moeten hebben.
Als er in 2012 alleen een akte was waar op stond 'de erven X', zonder dat iemand bij naam is genoemd, wordt het al een stuk lastiger. Dan moet u het bestaan van die akte aantonen en moet u aantonen dat u een van de erven van de heer of mevrouw X bent en dat dit in overeenstemming was met de toenmalige geldende reglementen (2003 en 2012/2013).

Maar dan is er nog een ander probleem. Het is nu 2020. Dan wordt het de vraag of een onjuiste beslissing van of namens het bestuur van de begraafplaats uit 2013 inmiddels niet onherroepelijk is geworden door het verstrijken van een redelijke beroepstermijn. Daar heb ik niet direct een antwoord op. Want dat hangt van veel omstandigheden af. Had u het eerder kunnen weten, had u het eerder moeten weten, hoe bent u het nu te weten gekomen, hebt u er nog een bepaald belang bij (bijvoorbeeld rekende u er op daar tzt zelf begraven te kunnen worden, was dat aan andere partijen bekend? Dat soort vragen.

Er moet dus eerst een aantal feiten op een rij worden gezet, alvorens een antwoord mogelijk is.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook de vervolgvragen 62179 'Familiegraf waarvan ik rechten bezit, maar door de beheerder zonder dat ik het wist zijn overgeschreven op naam van mijn schoonzus (2)' en 62181 'Familiegraf waarvan ik rechten bezit, maar door de beheerder zonder dat ik het wist zijn overgeschreven op naam van mijn schoonzus (3)'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >