Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag uitvaartondernemer ook voor de opdrachtgever het LVC-formulier ondertekenen?


15 oktober 2019

Vraag nummer: 58878

Mag het LVC-formulier voor aanvraag crematie door de uitvaartondernemer die een hele week bij de familie betrokken is getekend worden voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer? Ik krijg nu het verwijt van een nieuw crematorium dat dit volgens de wet niet mag. Ik heb artikel 59 gevonden en daar staat niets specifieks daarover. Het LVC kon me ook niet meer vertellen dan dat het formulier is gemaakt om door de familie en de uitvaartondernemer te laten tekenen. Maar gaven ook wel aan dat ieder door de familie aangewezen mag worden het als opdrachtgever te laten tekenen.
Ik wil graag de feiten hierin weten en ik kan ze niet zelf vinden in de wet op de lijkbezorging.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als een formulier voor de aanvraag van een crematie vraagt om gedeeltelijke invulling van zowel de uitvaartverzorger als van de opdrachtgever, dan mag de uitvaartverzorger niet ook voor de opdrachtgever ondertekenen. Of de uitvaartverzorger een kwartier of een week met de familie is opgetrokken maakt daarbij geen verschil.
De uitvaartverzorger mag alleen voor de opdrachtgever tekenen, als hij een schriftelijke volmacht daartoe van de opdrachtgever kan overleggen aan het crematorium.

Ik weet niet wie of wat u in uw vraag bedoelt met 'opdrachtnemer'. Er zijn twee partijen die een opdracht van de opdrachtgever kunnen aannemen, namelijk het crematorium en de uitvaartverzorger. Het crematorium tekent echter een opdrachtformulier voor een crematie niet mee; dat is zinloos. Een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger als opdrachtnemer, gekoppeld aan een begroting, is op zich wel een heel goed idee, maar dat staat los van de aanvraag van de crematie bij het crematorium. Dat is een aparte overeenkomst.

Het verwijt van een crematorium dat de uitvaartverzorger niet voor de opdrachtgever mag tekenen, raakt kant noch wal als men zegt dat dit volgens de wet (welke wet?) niet mag. Maar op zich heeft men wel volledig gelijk dat de uitvaartverzorger niet 'zomaar' voor de opdrachtgever kan tekenen. De wet staat het wel toe, als het maar op de juiste manier gebeurt.

Bij de LVC wordt opgemerkt dat "ieder door de familie aangewezen mag worden het (formulier) als opdrachtgever te laten tekenen". Dat is een beetje een klok en klepel-uitspraak.
Je wilt als crematorium - en ook niet als uitvaartondernemer - 'de familie' als tegenpartij van de overeenkomst. Je wilt een concrete persoon. Als er een probleem is, bijvoorbeeld als er niet betaald wordt, kun je niet een incassobureau op 'de familie' afsturen en kun je niet 'de familie' voor de rechter dagen. Je kunt wel tegen een concrete persoon een vordering instellen.
De opdrachtgever moet dus een concrete persoon zijn met een naam, voornamen en adres en geen aanduiding als 'de kinderen' of 'de erfgenamen' of 'de familie'. En die concrete persoon moet de aanvraag tekenen.

Nu kan het zo zijn dat die concrete persoon ver weg woont of op zakenreis moet en niet in staat is om bijvoorbeeld 's avonds of een dag later het opdrachtformulier te tekenen, als de uitvaartverzorger dat nog moet voorbereiden. De opdrachtgever kan dan wel de uitvaartverzorger of een andere persoon machtigen om voor hem te tekenen. Maar die machtiging moet schriftelijk worden vastgelegd. Ik denk dat anno 2019 ook een e-mail of een whatsapp-je kan volstaan. Het gaat ook niet om miljoenentransacties. Maar er moet wel sprake zijn van een zichtbare controleerbare machtiging. Dus geen mondelinge machtiging.

Dit is niet iets dat geregeld is in de Wet op de lijkbezorging.
Dit is namelijk algemeen geldend recht. Het gaat om volmacht en vertegenwoordiging, dat is geregeld in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Je kunt iemand machtigen om een huis voor jou te kopen of te verkopen, om een pakje op te halen bij een postkantoor, bij verkiezingen jouw stem uit te brengen, etc. Maar de persoon die vertegenwoordigd wordt, moet er wel altijd voor tekenen. De vertegenwoordiger moet die machtiging aan derden kunnen laten zien. De uitvaartondernemer moet de machtiging archiveren, omdat hij hem later misschien nog nodig heeft, bijvoorbeeld bij een rechtszaak als de opdrachtgever niet betaalt.

In het geval dat het opdrachtformulier voor een crematie ook namens de opdrachtgever door de uitvaartverzorger ondertekend wordt, kan het crematorium om de machtiging vragen.

Ik zit er over te denken om volgend jaar eens een keer een cursus of een workshop van een dag of een halve dag voor uitvaartverzorgers te organiseren om dit soort algemeen juridische aspecten van het regelen van een uitvaart door te lopen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >