Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijzigingsvoorstel Wlb (vraag 10038)


6 januari 2008

Vraag nummer: 5092  (oude nummer: 10053)

Uw antwoord op vraag 10038 bracht mij enigszins in verwarring: ik ben wat gaan speuren in de wetsvoorstellen en zie 'dat er in het memorie van toelichting wél gesproken wordt over een wijziging in termijn van begraven of cremeren naar 5 WERKdagen. In het voorstel van de wijziging kan ik het echter niet meer terugvinden.
Kunt u mij uit de verwarring helpen?
Dank en groet, Pauline Baijer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ben eens wat dieper gaan zoeken.
Het blijkt dat wordt voorgesteld om artikel 89 van de Wet op de lijkbezorging te veranderen. De voorgestelde tekst van artikel 89 luidt: "De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 20 en 68, eerste lid."
Op dit moment wordt artikel 16 ook nog genoemd in artikel 89. Als artikel 16 geschrapt wordt, heeft dat inderdaad het effect dat de vijf dagen in artikel 16 vijf werkdagen worden.
Ik heb het antwoord op vraag 10038 aangepast.

Zie ook vraag 10040.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >