Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Monuta weigert opbaren


11 juni 2005

Vraag nummer: 3839  (oude nummer: 6023)

Geachte heer, mevrouw
Wij zijn een opbouwende uitvaartvereniging te Dxxxx. Alvorens hadden wij een afspraak staan om op te kunnen baren bij Monuta te Doetinchem. Nu Vrijdag 10-06-2005 werdt ons s'avonds om 22.00 uur medegedeeld dat er geen opbaringen konden plaatsvinden bij Monuta te Dxxxxxxx.
Wat kunnen wij doen???
Gaarne advies

Antwoord:

Geachte heer,

Het is niet nieuw dat Monuta andere uitvaartondernemingen weigert om in haar mortuaria op te baren. U bent niet de enige, maar dat helpt u nu natuurlijk niet.
Staat de toezegging van Monuta uit het verleden om het wel te kunnen zwart op wit? Zo nee, was dat niet verstandig.

Wat nu te doen? Ik ken de details niet en ik ken de redenen en argumenten van Monuta, dus ik kan alleen in hoofdlijnen een adviesje geven.
Ik zou als ik u was onmiddelijk een fax sturen aan Monuta met - zo ongeveer - de volgende inhoud. Die fax zou ik sturen aan de lokaal verantwoordelijke persoon, met afschrift aan het hoofdkantoor in Apeldoorn.

>Geachte .....

Gisteravond om .... uur werd ik gebeld door ...... (naam en functie) met de mededeling dat ik met onmiddellijke ingang geen overledenen meer zou kunnen opbaren in het uitvaartcentrum aan de .... weg/straat te D.......
Ik heb bezwaar gemaakt tegen die plotselinge aankondiging en wil bij deze dat bezwaar formeel herhalen. Het kan en mag niet zo zijn dat een afspraak om van uw centrum gebruik te maken zonder enige aanleiding of reden per direct wordt opgezegd. U stelt mij en de nabestaanden van overledenen voor een groot probleem.
Ik zou u ten eerste willen verzoeken om uw besluit te heroverwegen; er is geen objectieve reden of aanleiding mij te weigeren. Er zijn in het verleden nooit problemen geweest. Ik verzoek u om op korte termijn een afspraak te maken voor overleg.
Wanneer de uitkomst van het overleg zou zijn dat van uw rouwcentrum geen gebruik kan worden gemaakt, dan maak ik aanspraak op een redelijke overgangstermijn, opdat ik een alternatief kan vinden.
Ik ga er van uit, dat ik tot nader overleg minstens bij wijze van overgang gebruik kan maken van het rouwcentrum. Indien dit niet het geval is zal ik de familie van de overledenen van de weigering en de reden van de weigering in kennis stellen; het is niet uit te sluiten dat zij de publiciteit zoeken en/of een kort geding beginnen. Ook zal ik mij zelf alsdan beraden op passende maatregelen.

Met vriendelijke groet,<

In het algemeen is het natuurlijk zo dat de eigenaar van een mortuarium of rouwcentrum zelf beslist of, en zo ja aan wie, hij zijn centrum verhuurt. Of niet. Monuta heeft natuurlijk ook die vrijheid. Het is alleen zo dat men bepaalde afspraken niet van het ene op het andere moment kan en mag intrekken.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Mortuarium / rouwcentrum'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >