Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vrijstelling bedrag bejaarden


29 december 2004

Vraag nummer: 3571  (oude nummer: 5261)

De Rabobank had vroeger een Uitvaart Reserverings Rekening waarbij men 5000 gulden kon storten. Dit werd dan niet meegeteld voor het vermogensbeheer bij bejaardenoorden.
Nu is de Wet op de Bejaardenoorden afgeschaft en ik wil nu graag weten waar ik informatie over deze wet en de afschaffing kan vinden. Heeft u enig idee waar dit te achterhalen is?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik weet er niets van, want dit is een meer een kwestie van sociaal recht, uitkeringen, etc. dan van begraven en cremeren.
Mij staat wel het volgende bij. Mensen in een bejaardenhuis e.d. moeten de kosten in principe zelf betalen, maar mogen een bedrag vrij houden voor de kosten van de uitvaart. Dat bedrag zal inmiddels inderdaad wel zo'n 5.000,- (nu euro)
zijn (geweest). Mensen moeten opgeven wat ze aan geld en bankrekeningen hebben, opdat geconcludeerd kan worden dat het verblijf in het bejaardenhuis e.d. betaald wordt uit belastinggeld of uit eigen zak.
Het bedrag dat vrij wordt of werd gehouden kan m.i. op elke bankrekening staan, maar het ligt voor de hand dat je een spaarrekening met een iets hogere rente neemt.
Je kunt natuurlijk op alle soorten rekeningen geld zetten, maar Uitvaart Reserverings Rekening klinkt goed. Ik kan me overigens niet voorstellen dat de naam van zo'n rekening er toe doet, of dat er speciale voorwaarden zijn, zoals dat het geld geblokkeerd zou zijn of zo, dat heeft m.i. geen zin. Als iemand niet voor een uitvaart spaart en geen geld apart houdt, is dat weliswaar onverstandig maar niet crimineel.

De vraag is nu: wat voor bedrag is vrijgesteld? En wat heeft dat te maken met de Wet op de bejaardenoorden?

Ik denk niet dat de vrijstelling, althans geen bedrag, ooit in de Wet op de bejaardenoorden stond. Men zet nooit bedragen in een wet, omdat dat veel te lastig jaarlijks te veranderen is. Dat soort dingen staat in zogenaamde uitvoeringsregelingen. Net zoals dat je bij de Wet op de lijkbezorging ook een Besluit op de lijkbezorging hebt.

Wie kan daar iets over vertellen? Dat zijn mensen van ministeries en uitvoeringsorganen, maar ik zou zo snel niet weten welke. Ik heb er gelukkig (nog) niet mee van doen.
Ik zou als ik u was eens 1 of 2 bejaardenoorden bij u in de buurt bellen. Daar weet men vast precies wat de gangbare regelingen zijn en waarom.

Ik denk dat het niet in de Wet op de bejaardenoorden staat (als die nog bestaat) en ook niet in een opvolgende wet (want wetgeving over bejaardenoorden zal er natuurlijk altijd zijn; ook wij moeten later ergens naar toe als we niet voor
ons zelf kunnen zorgen, niet?).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >