Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijkvinding ja/nee


11 augustus 2002

Vraag nummer: 897  (oude nummer: 1222)

Wanneer vaststaat dat iemand is overleden tussen 19.00 uur op maandag en 09.00 uur op dinsdag maar niet is vast te stellen op welk uur en dus ook niet welke datum is er dan sprake van lijkvinding?

Antwoord:

Geachte heer,

Als iemands stoffelijk overschot na diens overlijden gevonden wordt omdat niemand bij het overlijden aanwezig was, is letterlijk sprake van lijkvinding. Maar dat is een flauw antwoord.
Wat een ambtenaar van de burgerlijke stand moet weten voor het opmaken van de akte van overlijden, is de dag van overlijden. Wat bij het vinden van een overledene soms speelt, is dat de plaats van overlijden onbekend is (iemand is te Utrecht vermoord (blijkt achteraf), maar het lijk is gevonden in bosjes of drijvend in de haven te Rotterdam, zo'n situatie). Normaal is de ambtenaar van de plaats van overlijden de bevoegde ambtenaar om de akte van overlijden op te maken. Maar als die plaats van overlijden niet bekend is, wordt het volgens artikel 1:19f Burgerlijk Wetboek (BW) de ambtenaar van de gemeente waar het lijk is gevonden. Daar moet de uitvaartverzorger dus aangifte van overlijden doen.

Ik denk dat u weinig met dit soort situaties te maken hebt. U zult eerder te maken hebben met het vinden van het stoffelijk overschot van een alleenstaande persoon, die na een paar dagen door familie of vrienden gemist wordt en op een gegeven moment dood thuis wordt aangetroffen. Dan worden zo goed mogelijk de dan bekende gegevens in de akte opgenomen, volgens de voorschriften van artikel 62 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

De term 'lijkvinding' is geen wettelijke term, maar meer een praktijkwoord om aan te geven dat plaats en datum van overlijden niet of niet met voldoende zekerheid bekend zijn.

Uw vraag kan met 'ja' worden beantwoord in die zin dat als de datum van overlijden niet voldoende zeker is, artikel 19f van Boek 1 BW de ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegdheid geeft een andere akte met andere inhoud op te maken dan in normale gevallen.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 augustus 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE