Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opdrachtgever betaalt niet; andere kinderen trekken afspraak mee te betalen in


30 december 2003

Vraag nummer: 2768  (oude nummer: 3655)

Geachte Mr. Van der Putten,

Ik ben momenteel bezig met een familiekwestie en ik wil het volgende aan u voorleggen.

Overledene had vijf kinderen.
Na het verzorgen van de uitvaart blijkt dat twee kinderen terug te trekken van verplichting tot bijdrage in de uitvaart.
Overledene heeft drie dochters en twee uit een eerder huwelijk. Overledene woonde in bij opdrachtgeefster.

De uitvaart is geregeld op basis dat de familie onderling de uitvaart zal betalen omdat hun vader geen uitvaartverzekering had. Daar is niets mis mee volgens mij. De opdrachtformulier is getekend door één van de drie dochters. Voor de daadwerkelijke uitvaart heb ik de familie verzocht tot 1/3 van de hoofdsom vooruit te betalen, daadwerkelijk is daar een gedeelte van betaald. Na de uitvoering van de uitvaart blijkt opdrachtgeefster flinke financiële problemen te hebben. Tot op heden is daadwerkelijk 1/3 van de hoofdsom betaald. En afspraken met opdrachtgeefster is moeilijk te maken.

Vraag 1:
Kunnen kinderen uit een eerder huwelijk zomaar terug trekken van verplichting tot bijdrage in de uitvaart.

Vraag 2:
Kan ik als ondernemer de andere twee dochters aanspreken om hun bijdrage te voldoen, middels een brief.

Vraag 3:
Geldt de regel opdrachtgeefster bepaald en betaald. In dit geval is de totale hoofdsom voor rekening van de opdrachtgeefster. En zal men in regel over gaan tot inschakelen van een deurwaarder.

Hopende op een antwoord van u. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Of een of meer kinderen niet bijdragen aan de kosten behoort u niet aan te gaan; dat is het probleem van de opdrachtgeefster. U hebt alleen te maken met de opdrachtgeefster, die opdracht gaf en tekende voor de kosten. Met onderlinge afspraken hebt u niets te maken.
Maar u kunt ook geen beroep op de onderlinge afspraken doen. Als u zou hebben afgesproken dat u de rekening over meer personen verdeelt, had u vóór de uitvaart ook van die personen hun instemming in de vorm van een handtekening moeten hebben.

Het is heel simpel: alleen de personen met wie u zelf afspraken hebt gemaakt (en die de afspraken met een handtekening onder een opdracht hebben bekrachtigd) zijn verplicht om uw rekening te betalen.

Het gaat er niet om of 'Wie bepaalt, betaalt'. Maar wie met u een overeenkomst is aangegaan, moet die overeenkomst nakomen. Van uw kant is dat het verzorgen van de uitvaart; aan de andere kant het betalen van de rekening.
Als de opdrachtgeefster het zelf niet of niet helemaal kon betalen en met haar (half)zussen afsprak dat zij ook zouden bijdragen, zou zij (de opdrachtgeefster) er voor moeten zorgen dat die zussen ook zouden tekenen. Dat is blijkbaar niet gebeurd.

Als opdrachtgeefster niet betaalt, zult u inderdaad een incassobureau of deurwaarder moeten inschakelen.

Als u meer zekerheid had willen hebben, had u er voor moeten zorgen dat ook de anderen hun handtekening hadden gezet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >