Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek uitstel uitvaart afgewezen door arts


31 juli 2002

Vraag nummer: 855  (oude nummer: 1180)

Sun Sep 26 17:51:52 1999

Enige maanden geleden heb ik U eens een vraag gesteld met het oog op uitstel van begraven/cremeren.
Uw antwoord was duidelijk. De wet biedt de mogelijkheid tegen de beslissing van de gemeente (burgemeester) in beroep te gaan bij de provincie.
Is zo'n beroep ook mogelijk als de arts die geraadpleegd wordt het verzoek afwijst. Onlangs hadden wij een overlijden op dinsdag - uiterlijke dag dus zondag (wat praktisch niet kon - betrof crematie) zaterdag reeds helemaal vol door extra aanbod van overledenen (klinkt wat vreemd maar passender omschrijving weet ik even niet) Arts wijst verzoek af vanwege medicijngebruik van overledene en deelt mede dat het lichaam toch geen dag goed zou blijven. Na vier dagen is er toch echt niets aan de hand en is "tentoonstelling" nog goed mogelijk.
(Huis)Artsen zien overledenen vaak vrij direct na overlijden. Uit ervaring weet ik dat zelfs na 6 dagen de meeste overledenen nog goed blijven en dat medicijngebruik vrijwel nooit van invloed is. Vaker postuur en wijze van overlijden. (Bij hartstilstand met gezicht naar beneden en paar uur later gevonden worden).
Alvast dank voor uw inzet.

Antwoord:

Sun Sep 26 22:36:01 1999

Geachte heer,

U schrijft dat het verzoek om uitstel van de uitvaart door de arts is afgewezen en vraagt of dan ook beroep mogelijk is. Nee, want de arts neemt geen besluit, alleen de burgemeester. Als de burgemeester op grond van een negatief advies van een arts besluit om uitstel te weigeren, dan pas kunt u in beroep. Ik haal uit uw verhaal dat het niet tot een (al dan niet negatief) besluit van de burgemeester kwam.

Voorts, heel praktisch, als u een advies van een arts vraagt en dat is negatief en u weet zelf dat het onzin is, dan vraagt u toch gewoon een advies van een andere arts? (Overigens zou m.i. formeel niet u, maar de burgemeester een arts om advies moeten vragen. Maar ja, dat is in Nederland niet de praktijk).

Daarenboven heeft uitstel van de uitvaart ook niets te maken met het al dan niet kunnen opbaren van het lichaam. Als iemand op dinsdag is overleden en men de uitvaart graag op maandag wil houden, maar het lichaam is vrijdag al niet meer goed toonbaar, dan wordt het gewoon van vrijdag tot maandag niet meer getoond (als de familie daarmee instemt, want die heeft natuurlijk het laatste woord)? Ik zie het probleem niet. Er is geen verplichting om te begraven of te cremeren op het moment dat een lichaam niet meer 'toonbaar' is. Dat staat er helemaal los van.

Overigens ben ik persoonlijk van mening dat het advies van een arts inzake uitstel van de uitvaart een achterhaalde en enigszins overbodige zaak is. Het is een antieke regel, van uit de tijd dat er weinig of geen koelingsmogelijkheden waren. Uw beroepsorganisatie zou bij het ministerie van Binnenlandse Zaken afschaffing kunnen bepleiten.

Overigens zou ik in uw geval eens een keer rustig met zo'n arts gaan praten. Niet in de verwijtende sfeer, maar in de overleggende sfeer. Om nu eens goed te bespreken of hetgeen de arts als een mogelijk probleem zag, nu werkelijk wel een probleem is. Ik denk inderdaad dat veel artsen eigenlijk weinig afweten van de conditie van een lichaam na 6 dagen. Ze zien overledenen altijd vrij kort na het overlijden en nooit dagen later en men heeft er waarschijnlijk dus weinig of geen ervaring mee. Dan kunt u hen nog wat bijleren. U kunt ook afspreken dat zo'n arts eens een paar keer komt kijken vlak voor een uitvaart, als het stoffelijk overschot zo'n 4, 5 of 6 dagen oud is. Dan kan die arts voor volgende keren wel uit ervaring spreken.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 september 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE