Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Notariskantoor waarschuwt dat rekening misschien niet betaald kan worden


18 mei 2019

Vraag nummer: 57908

Geachte heer van der Putten,

Ik wil u graag om de volgende ‘kwestie’ uw advies vragen.

Wij hebben in december vorig jaar een familie mogen begeleiden en alles is volgens de familie naar tevredenheid verlopen.

Geen wanklank gehoord en bij het opstellen van de offerte/voorlopige kostenbegroting, voorafgaande aan de uitvaart, geen op- en aanmerkingen. De aanvraagster van de crematie heeft keurig de voorlopige kostenbegroting ondertekend voor akkoord. De opdrachtgever is de zus van de overleden mevrouw.

Voor de financiële afwikkeling heeft de familie een notariskantoor ingeschakeld, vanwege het feit dat er naar zeggen schulden zijn die mevrouw achterlaat. Voor de uitvaart te bekostigen had mevrouw een uitvaartverzekering, deze keert naar alle waarschijnlijkheid een bedrag uit wat de factuur van de uitvaart prima kan dekken. Nu laat de familie het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering uitkeren aan de notaris.

In de afgelopen maanden zijn wij als uitvaartonderneming nauwelijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent de betaling van de factuur. Er zijn twee herinneringen naar de aanvraagster van de uitvaart gestuurd waarop geen reactie is gekomen.

Daarom heb ik zelf contact opgenomen met het notariskantoor. Zij geven mij te kennen dat ik geen herinneringen/aanmaningen meer mag sturen naar de aanvraagster/rechthebbende van de overledene, aangezien het notariskantoor de financiële afwikkeling voor haar rekening neemt. Tevens geeft de notaris aan dat van het uitgekeerde verzekerde bedrag eerst de lopende schulden/ factuur notaris wordt betaald en indien er iets overblijft de factuur van de uitvaart aan ons wordt betaald. Dit wil zeggen dat de factuur van de uitvaart niet in eerste instantie wordt betaald van het uitgekeerde polis bedrag. De notaris gaf aan dat wij er rekking mee moesten houden dat er niet voldoende of geen middelen over blijven om de factuur te betalen.

Mijn vragen:
- De zus van de overleden mevrouw heeft alle officiële papieren bij ons ondertekend, mag ik mij dan nog steeds wendden tot haar om de factuur te voldoen. Dit zal inhouden het versturen van een aanmaning en indien nodig een incasso bureau.
- Mag een uitkering van een uitvaartpolis eerst gebruikt worden voor het betalen van huurachterstand/ energienota/ factuur notaris en
- als er dan nog iets overblijft een gedeelte van de uitvaart nota of
- als er niets overblijft geen betaling.

Graag uw advies en alvast mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt er niets mee te maken dat het notariskantoor thans zaken voor die familie afwikkelt. U hebt alleen met de opdrachtgeefster te maken.
U hebt ook helemaal niets (!) met de afwikkeling van de nalatenschap te maken.

De opdrachtgeefster van de uitvaart is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de uitvaart van haar zus. Of er wel of niet voldoende geld overblijft uit de nalatenschap is het risico van de zus, niet van u.

Ik hoop dat u algemene voorwaarden hebt, waardoor de kosten van incasso voor rekening van de opdrachtgeefster komen (als u die niet hebt, dan niet zonder meer).

Ik hoor wel vaker dat nabestaanden en soms zelfs ook een notaris denken dat als in de nalatenschap onvoldoende middelen resteren, de uitvaartverzorger 'pech' kan hebben. Maar dat is een groot misverstand.
De uitvaartverzorger doet geen zaken met de erfgenamen als zodanig. De uitvaartverzorger doet zaken met een (1) persoon. Als uitvaartverzorgers afhankelijk zouden zijn van wat na enkele maanden of jaren wellicht misschien over zou kunnen blijven uit de afwikkeling van een nalatenschap om misschien een deel van de kosten wellicht vergoed te krijgen, dan kunnen uitvaartondernemingen meteen de deuren sluiten.
Zo ligt het gelukkig niet.

De opdrachtgeefster moet uw rekening betalen. De opdrachtgeefster kan zelf haar kosten inbrengen bij de verdeling van de nalatenschap.
Als de nalatenschap te klein is om alle schulden te betalen, hebben de uitvaartkosten prioriteit boven veel andere kosten.
Als er toch te weinig geld is, heeft de opdrachtgeefster pech. Maar niet de uitvaartonderneming.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >