Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Het aannemen van een uitvaart ***


9 augustus 2017

Vraag nummer: 51596

Gachte Mr.van der Putten,

Sinds 6 maanden heb ik een uitvaartonderneming. Inmiddels heb ik enkele uitvaarten mogen verzorgen. Daarnaast heb ik enige voorregelingen gehad. Juist daar gaat mijn vraag over.
Na het gesprek bij de mensen thuis heb ik hen een "op maat" offerte gestuurd, die zij middels een mail, zonder handtekening, voor akkoord hebben bevestigd. Dus puur de goedkeuring dat bij overlijden door mij de uitvaart mag worden verzorgd t.z.t.
Stel nu dat het overlijden plaatsvindt terwijl ik b.v. op vakantie ben, of om andere redenen niet in staat ben de uitvaart uit te voeren, en de familie moet uitwijken naar een andere uitvaartonderneming, en er een verschil in de aanneemsom ontstaat waardoor de uitvaart duurder uitpakt dan geoffreerd, wie is er dan aansprakelijk voor het prijsverschil?
Kunt u mij hier duidelijkheid in geven?

Bij voorbaat dank!

J.G. Wullschleger

Antwoord:

Geachte heer,

Een offerte die middels een mailtje zonder handtekening voor akkoord is bevestigd, is geen rechtsgeldige overeenkomst. Op basis van een dergelijke mail of niet ondertekende offerte, krijgt u bij de rechter uw geld niet, stel dat een opdrachtgever niet betaalt.

Ik zie het zo voor mij, dat in dat vooroverleg een principeafspraak wordt gemaakt dat men u zal inschakelen voor de uitvaart. Zonder handtekening is dat echter geen in rechte afdwingbare toezegging. Maar dat is niet zo erg, denk ik. Want op het moment dat zich een overlijden voordoet, zult u toch even met de opdrachtgever aan tafel moeten om te bekijken of alles zo blijft als eerder besproken was; misschien is er behoefte aan andere of meer diensten.
Soms is de opdrachtgever de persoon met wie u de voorregeling hebt getroffen; soms zal de langstlevende echtgenoot of een kind of neef/nicht van de persoon met wie u de voorregeling hebt getroffen de opdrachtgever worden.

Het zal immers voor kunnen komen dat u het voorgesprek hebt gehad met de man of de vrouw die nu is overleden. Dan hebt u weinig aan een principe-akkoord met de overledene. Iemand anders zal de opdrachtgever van de uitvaart moeten zijn. Heel praktisch gezegd: de overledene gaat uw rekening niet betalen, want die kan geen handtekening onder de bankoverschrijving zetten. U zult dus toch met een andere opdrachtgever tot een definitieve opdracht/overeenkomst moeten komen.
Een variant kan zijn dat de persoon met wie u een voorgesprek hebt gehad, meteen de betaling regelt door het bedrag op een deposito te zetten. Daar komt voor het eind van het jaar een nieuw soort dienstverlening aan uitvaartverzorgers en nabestaanden voor, in het Nationaal Depositofonds. Daar hoort u over een aantal maanden meer van.

U vraagt: stel dat ik niet in staat ben om de uitvaart uit te voeren, wat dan? U moet afspraken maken over vervanging. Ik zou als ik u was met 1 of 2 collega-ondernemers afspreken dat u voor elkaar waarneemt, of freelancers inhuren die onder uw naam de werkzaamheden uitvoeren. U moet toch een regeling hebben, niet alleen voor het geval dat u met vakantie gaat, maar ook als u twee weken in het ziekenhuis zou liggen.

Als u met mensen een overeenkomst aangaat, maar zij naar een andere ondernemer (moeten) uitwijken, is het maar de vraag of u gebonden bent aan een tariefafspraak. Als u zelf de dienstverlening niet kunt leveren, zou het redelijk kunnen zijn dat de klant het afgesproken tarief behoudt, maar dan zou u zelf moeten kunnen aangeven wie u vervangt en met die ondernemer een prijsafspraak maken. Maar als u wel de diensten wel zou kunnen leveren maar de klant op eigen houtje aan andere ondernemer kiest, zie ik niet waarom u ergens aan gebonden zou zijn. Maar dit alles hangt af van wat u met klanten afspreekt en wat u op papier hebt staan. Dat weet ik niet en dus kan ik er alleen in algemene zin iets over zeggen.

Ik zou nooit zomaar, zonder enige begrenzing, een tariefafspraak maken, als ik u was. U kunt met een voorbespreking er wel van uitgaan dat iemand binnen een of twee jaar overlijdt. Maar misschien duurt het nog 10 of 15 jaar, voor het zover is. Op dit moment is de inflatie laag, maar er kunnen best wel weer eens tijden komen dat de inflatie 4 of 5 procent is. Tussen de jaren 1945 en 2000 is de gemiddelde inflatie iets van ongeveer 4,5% per jaar geweest. Als zich dat weer voordoet, en u hebt een tariefafspraak voor een vast bedrag, komt u 10 tot 15 jaar later 45 tot 70% van het dan actuele tarief tekort! Tenzij het bedrag meteen op een deposito is gestort en dat deposito de inflatie volgt, dan loopt alles gelijk op. Dat gaat gebeuren in het Nationaal Depositofonds.
Maar in alle gevallen is het verstandig om in uw overeenkomsten een voorbehoud in te bouwen voor prijsstijgingen. 1 of 2 % is niet zo belangrijk, maar 4 of 5% over 10 jaar wel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE